Happy People, Good Results

Preventned prikkelt organisaties en mensen
om de waarde van geluk in het werk te ontdekken