dinsdag 5 januari 2021

Wat zegt het jaaroverzicht?

Traditiegetrouw hebben wij ook dit jaar onderzocht welke trends en opmerkzaamheden wij zien in de verzamelde data van het afgelopen jaar.

In het kader van de masterclass ‘Stop de afnemende inzetbaarheid’ welke Duco begin december heeft gegeven, zijn we specifiek op zoek gegaan naar cijfers over inzetbaarheid en werkvermogen, en het verschil daartussen in de afgelopen 2 jaar.

Voor degenen die de masterclasses hebben gezien, is het al bekend. Maar voor degene die er niet bij waren kan dit verrassend en schokkend zijn want: de cijfers van 2020 zijn positiever dan de cijfers van het voorgaande jaar!

Wat!? Hoe kan dat?

Hoe zit het dan met al die stresspieken, de verstoorde werk-privé balans met de kinderen thuis en het inefficiënt vergaderen met Teams, Zoom, Meet of welk programma dan ook dat de minste storingen heeft binnen jullie netwerk?

We hebben de cijfers meerdere malen bekeken, er verschillende analyses op los gelaten, want we vonden het zó verrassend, maar het klopt echt: in 2020 wordt er positiever gescoord op werkvermogen, het al dan niet ervaren van een goede werk-privé balans, het risico op burnout en zelfs slaap.

Omdat dit zo counter intuïtief is met wat je allemaal in het nieuws hoort, zijn we verder teruggegaan. We hebben de cijfers vanaf 2016 erbij gepakt.

En dit kwam eruit:

Toelichting grafiek
Kolom 1: In 2020 scoorden 85,1% van de deelnemers een goed tot uitstekend werkvermogen. In 2019 was dit 84,8%
Kolom 2: Het aantal mensen met een verhoogd risico op burnout is met bijna 10 procentpunt gedaald in 2020 tov 2019
Kolom 3: In 2019 ervaarde driekwart van de deelnemers vaak tot altijd een goede werk-privé balans. In 2020 steeg dat aandeel naar 78,5%.
Kolom 4: 21 % van de deelnemers in 2020 geeft aan niet aan voldoende slaap toe te komen. In 2019 wat dat bijna 25%.

In de grafiek zie je dat 2020 niet zozeer een geweldig jaar was, maar dat 2019 een slecht jaar was voor werkend Nederland.

De vraag die wij ons nu stellen is: was 2019 een trendbreuk, of was 2020 de eerste stap voor een nieuwe trend: een steeds positievere verandering in werkvermogen, werkbeleving, werk-privé balans en slaap!?

En komt dit door de nieuwe manier van werken waar we door Corona mee te maken kregen? Kan het zijn dat wij dankzij de corona-crisis dé manier van werken hebben ontdekt waarmee het werkvermogen stijgt en het burnoutrisico daalt?

Of staat het daar los van?

De tijd zal het ons leren, maar één ding is zeker: 2020 is voorbij, en wij kunnen niet wachten om te zien wat 2021 ons zal brengen!

Gelukkig nieuwjaar, van Team Preventned