Zelfstandigheid Autonomie op werkvloer - Preventned

dinsdag 3 maart 2020

Autonomie is een belangrijk aspect voor ons geluk. Zelf de touwtjes in handen hebben zowel privé als op het werk. Hoe fijn is het voor een medewerker om vrij gelaten te worden in de planning van het werk. De medewerker krijgt het vertrouwen om mee te denken over prioritering en krijgt de ruimte om te bepalen hoe hij of zij het werk uitvoert. Hier worden we gelukkiger van en van gelukkige medewerkers weten we dat zij betere resultaten leveren. Ze staan meer open voor veranderingen, werken graag samen, nemen initiatief en zijn creatiever.

Autonomie heeft effect op werkvermogen

Naast dat autonomie een effect heeft op het verhogen van het geluk, heeft het ook effect op het werkvermogen van medewerkers, blijkt uit de data van Preventned. Wanneer het werkvermogen van de groep medewerkers die weinig autonomie ervaart wordt vergeleken met de groep medewerkers die veel autonomie ervaart, blijkt dat de medewerkers met veel autonomie een hoger werkvermogen hebben.
De mate van autonomie is afhankelijk van verschillende factoren waaronder de bedrijfscultuur, leiderschapsstijl en het type functie. Medewerkers die lager geschoold zijn ervaren minder autonomie dan de medewerkers met een hoger genoten opleiding. Toch is het zo dat binnen beide groepen de medewerkers met de meest ervaren autonomie gemiddeld een hoger werkvermogen hebben.

Meervoudig effect van autonomie

Medewerkers met een hoger werkvermogen zijn over het algemeen productiever en hebben een lager risico om uit te vallen. Daarnaast leveren gelukkige medewerkers zoals eerder gezegd betere resultaten. Het vergroten van de autonomie van medewerkers heeft dus dubbel effect!
Toch is het ook belangrijk oog te houden voor het team als geheel. Het gaat hier over de balans tussen autonoom functioneren en samen als team sterk staan.

Autonomie vergroten

Wil je als organisatie de autonomie vergroter, is het belangrijk eerst samen de voordelen hiervan in te zien. Vervolgens kan je bij het creëren van meer autonomie denken aan vier verschillende aspecten waarmee dit te bereiken is. Zo kun je je beleid aanpassen op de werkmethode, planning, locatie en de werkcriteria1. Het vergroten van autonomie kan vaak al door kleine veranderingen toe te passen in processen, protocollen en afspraken. Het is dus de moeite waard om hierover in gesprek te gaan met elkaar.

Er zijn verschillende voorbeelden bekend van grote bedrijven als Spotify en ING die de autonomie van hun medewerkers actief stimuleren. Ook op kleine schaal zijn hier mooie voorbeelden van te vinden. Wat doen jullie om de autonomie van jullie medewerkers te vergroten?

1 Spiegelaere, S. de, Gyes, G. van, & Hootegem, G. van (2016).