De AVG Angst bij medewerkersonderzoek- Preventned

donderdag 10 februari 2022

In de praktijk merken we dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij het werk dat we uitvoeren als onderzoeksbureau, een belangrijke ‘hobbel’ vormt. Dit lijkt te maken te hebben met de kennis over de AVG maar ook over de interpretatie van de regels die rondom de AVG heersen.

Zeker als het gaat om het beschermen van de gegevens van medewerkers moet je zeer zorgvuldig zijn. Dat weten we als onderzoeksbureau maar al te goed. Dit neemt niet weg dat het een voortdurende aandacht vraagt om de gegevens bescherming op een hoog peil te houden.

We merken dat medewerkers in de organisaties waar we onderzoek voor uitvoeren soms erg ver gaan in het stellen van eisen. Deze eisen hebben deels te maken met zorgvuldigheid maar ook met angst om het niet goed te doen. Angst is een gevoel die soms lastig weg te nemen is.

Want hoe belangrijker de beslissing, hoe meer angst er kan bestaan om de verkeerde keuze te maken. Zorgvuldigheid is dus van groot belang. Echter dit mag niet leiden tot ‘bevriezing’ of ‘stagnatie’.

Om weer terug te komen op de regels rondom de AVG. Het werken met persoonlijke, gevoelige data is wel degelijk toegestaan in de AVG. Je moet de beveiliging echter goed regelen. Als dat goed wordt gedaan, is er geen belemmering om met deze gegevens te werken. Ook vanuit de AVG niet!

Dit leidt in sommige gevallen tot discussie. Alsof er nooit met deze gegevens gewerkt zou mogen worden. Dit is absoluut niet de bedoeling van de AVG!

Er mag dus gewerkt worden met persoonlijke gegevens indien deze met alle waarborgen omkleed zijn. Als onzekerheid leidt tot stagnatie van ontwikkeling in het belang van medewerkers in organisaties is het alsof je “het kind met het badwater weggooit”. Kortom, als angst om het verkeerd te doen leidt tot ‘verstarring’ rondom medewerkersonderzoek dan sta je een positieve ontwikkeling in de weg.

Hoe te handelen bij een medewerkersonderzoek?
Allereerst is het van belang om een samenwerkingspartner uit te zoeken die een helder AVG protocol heeft opgesteld. Vervolgens stel je een duidelijke doelstelling op waarom je een onderzoek wilt laten uitvoeren. Het resultaat van een onderzoek moet leiden tot positieve actie. Hiermee wordt zowel het doel van de organisatie als het persoonlijke doel van de medewerkers versterkt.

Met deze uitgangspunten is een positieve uitkomst van het onderzoek in je organisatie een stuk reëler geworden. Want laten we eerlijk zijn, het werken met data is interessant, verdiepend en leidt tot verbetering.

Succes!

PS Loop je hier tegenaan in jouw organisatie? Plan dan een gratis adviesgesprek in met één van onze adviseurs. Zij kunnen je hierin adviseren hoe je dit anders kunt aanpakken.

Duco Molenaar is oprichter en mededirecteur van Preventned. Zijn ultieme droom is dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat.  Hij schrijft blogs over rendement en inzetbaarheid. Waarin hij laat zien dat het een niet zonder het ander kan om te bereiken dat een organisatie floreert met de mens als uitgangspunt.