Bekendmaking eindresulaten Zorg aan Zet

 

logo-zorg-aan-zetMedewerkers zelf aan de slag met inzetbaarheid
In 2010 is Zorg aan Zet  gestart met een lerend netwerk voor projectleiders duurzame inzetbaarheid van 18 zorginstellingen. Deze projectleiders kregen van hun bestuur de opdracht deel te nemen aan het door Zorg aan Zet georganiseerd lerend netwerk en daar de kennis weg te halen hoe te komen tot een integraal programma voor de eigen medewerkers. Een programma dat zowel op organisatieniveau als op medewerkersniveau inzicht geeft in de factoren die correleren met het werkvermogen.

Het bleek dat de WerkVermogensMonitor® niet alleen inzicht geeft en de knoppen identificeert waaraan je moet draaien maar dat de WVM medewerkers ook activeert; ze gaan door de monitor uit zichzelf aan de slag met hun eigen duurzame inzetbaarheid.


Gerichte interventies op basis van stuurinformatie uit de WVM
Aan de 0-meting in 2011/2012 deden 16 zorgorganisaties deel. Zo’n 7.000 medewerkers vulden de vragenlijst in. Erasmus MC maakte de benchmark. Vervolgens werd aan de hand van 16 plannen van aanpak, die gebaseerd waren op de bedrijfsrapportages, gewerkt aan de uitvoering van gerichte interventies die het werkvermogen in stand moeten houden of verbeteren.

Gerichte interventies, dus niet een training aanbieden omdat dat al jaren wordt gedaan maar die interventies uitvoeren die naar verwachting het grootste effect zouden hebben op het verbeteren van het werkvermogen van de medewerkers.

In 2013/2014 deden 12 organisaties mee aan de eindmeting. Twee jaar na de eerste meting werd het werkvermogen opnieuw gemeten.

Presentatie eindrapportage
Binnenkort verschijnt de eindrapportage van het langjarig onderzoek over de periode 2010 – 2014.  Dit zal dit najaar voor onze klanten op het Preventned congres worden gepresenteerd.

Inschrijven voor ons congres kan vanaf medio mei 2015.

Lees hier het artikel Gouden aanpak in limburgse zorg