artificial-intelligence-geluk - Preventned

dinsdag 26 maart 2019

Kan een algoritme de mens gelukkiger maken?

Deze vraag wordt in toenemende mate actueel in de huidige tijd. In alle werkzaamheden die de mens uitvoert neemt de robotisering en automatisering sterk toe. Daarnaast wordt ook de wijze van communicatie tussen mensen al heel vaak via een computer geregeld.

Wat is het effect van die tussenkomst van computers in onze onderlinge menselijke communicatie? Om deze vraag op te pakken eerst een korte inleiding over Artificial Intelligence (AI).

Wat is  Artificial Intelligence (AI)?

Al is een zelflerend computerprogramma dat in hoge mate als intelligent wordt beschouwd. Om de mate van intelligentie van AI te beoordelen is er de zogenaamde Turing test. De Turingtest komt erop neer dat als een computer iemand voor de gek kan houden en deze kan laten geloven dat hij een mens is, de computer intelligent moet zijn.

Dit kan tot het ‘extreme’ doorgevoerd worden, wat leidt tot het idee dat een kunstmatig intelligente entiteit het ultieme model van de mens is. In deze hoedanigheid heeft AI veel te maken met psychologie. Een volgende optie is dan om alleen de ‘goede’ dingen van de mens te gebruiken en waar mogelijk dingen te verbeteren.

Wat gebeurt er als AI onbeperkt toegang heeft tot het internet?

Er wordt gedacht dat AI geen emoties herkent, maar dat doet het wel. Emoties worden herkend als patronen op bepaalde gebeurtenissen.

Stel je dan nu eens voor dat je AI op Twitter loslaat en het vindt één tweet van Donald Trump die 30.000 haatreacties oplevert. Wat leert AI zichzelf dan? Haat!

Met behulp van techniek kan AI de juiste emoties leren. Dat is een grote uitdaging die nog niet volledig is opgelost. AI kan ons geluk grandioos om zeep helpen als we als mensheid niet het goede voorbeeld geven. Zie het maar als slecht ouderschap voor een kind. Onze waarden en ons handelen daarnaar bepalen wat een kind leert.’

Indien we AI dus nu al zelfstandig het heft in handen geven om ons te helpen problemen op te lossen en misschien gelukkiger te worden lopen we een groot risico.

Op dit moment is AI dus nog niet de oplossing om de mensheid gelukkiger te maken. Sterker nog. AI bedreigt (het geluk van) de mensheid ( Elon Musk), vanwege het zelflerende aspect van AI. De bronnen waaruit AI kan en mag leren moet zeer goed begeleid en beschermd worden.

Kan AI dan nu nog niets bijdragen aan het geluk van ons als mensen?

Zeker wel!

Bijvoorbeeld monotone of eenvoudige klussen waar we als mensen eigenlijk erg slecht in zijn kunnen prima overgenomen worden door robots en AI. In de automobielindustrie is dat al jaren bekend. Robots maken daar bijvoorbeeld de puntlassen van auto’s wat vroeger door mensen werd gedaan. Dat leidt tot andere arbeid voor de medewerkers en als het goed is ook tot meer creatieve arbeid. Dit laatste is helaas niet altijd het geval. Daar ligt nog een mooie taak voor de ontwerpers van werk en werktaken.

Geluk voor mensen is voorlopig nog niet het domein van AI. Daarvoor is het te risicovol om in te zetten. Dat betekent dat we zelf aan de slag moeten en de regelmogelijkheden die we hebben in moeten zetten om onze inzetbaarheid en ons geluk te beïnvloeden. En dat is toch eigenlijk ook wel weer mooi!

Duco Molenaar is directeur van Preventned. Preventned maakt zich sterk om de ‘Waarde van Geluk’ bij leidinggevenden en medewerkers tot topprioriteit te verheffen.  Wil je Duco als spreker op jullie event, neem dan contact met ons op.