Kim van der Knaap, HR Business Partner bij Koppert, over de gezamenlijke impact met Preventned:

Koppert draagt bij aan een duurzame wereld. Met natuurlijke, biologische oplossingen zorgt Koppert ervoor dat gewassen beschermt worden en daardoor gezonder en productiever worden. Koppert is een razend snel groeiend familiebedrijf dat inmiddels wereldwijd actief is.   

Kim van der Knaap vertelt: “De reden dat we gestart zijn met een traject met Preventned is gelegen in zowel in- als externe ontwikkelingen. Extern spelen onder andere globalisering en robotisering een belangrijke rol. En daarnaast de ‘war for talent’. Het aantrekken én behouden van jonge, talentvolle medewerkers vraagt continu de aandacht.

Intern merken we dat vergrijzing, de structuur van de organisatie en de noodzaak van internationale samenwerking de aandacht hebben.

Deze veranderingen vragen veel van de huidige medewerkers; een andere inzetbaarheid en andere competenties.

Managers en medewerkers moeten hierover in gesprek, we zien dat als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Om deze reden zijn we gestart met onze campagne WE Care, Share, Dare.”

Wat hebben jullie met dit traject tot nu toe bereikt?

“We staan nog aan het begin van het traject maar we hebben dankzij een goede voorbereiding en een succesvolle communicatiecampagne 77% respons gehaald op de eerste meting met de WerkVermogensMonitor®. Daar zijn we erg trots op!

Dit laat zien dat er een hoge betrokkenheid is van onze medewerkers en dat geeft veel vertrouwen voor het vervolg van het traject.”

Gezamenlijke impact creëren.

“Preventned heeft ons begeleid bij de oriëntatie op het thema en gezamenlijk zijn we tot een aanpak gekomen.  Ze staan ons bij in de diverse fasen van het traject onder andere met duiding van de resultaten in een digitaal dashboard en met het trainen van onze managers.

trajectadviseur Preventned

Yvonne van der Salm

Yvonne is adviseur bij Preventned en heeft Koppert begeleid bij het traject met de WerkVermogensMonitor®.