Case Lamb Weston

Lamb Weston / Meijer is in 1994 van start gegaan als joint venture van de Amerikaanse voedselproducent Lamb Weston Inc. en Meijer Frozen Foods uit Nederland. Lamb Weston / Meijer produceert diepgevroren aardappelproducten en gedroogde aardappelvlokken in drie fabrieken in Nederland (Kruiningen, Bergen op Zoom, Oosterbierum), één in het Verenigd Koninkrijk en één in Oostenrijk. De afzet vindt plaats in een honderdtal landen wereldwijd.

Duurzame inzetbaarheid

Lamb Weston / Meijer gelooft dat mensen het verschil maken en vindt het belangrijk dat medewerkers gezond, veilig en met plezier kunnen werken. Hierin ligt een rol en verantwoordelijkheid voor het bedrijf. “Wij bieden onze mensen mogelijkheden voor persoonlijke groei en erkennen hun bijdrage aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen.

Wij hebben gedreven en gemotiveerde mensen in dienst die in resultaatgerichte en betrokken teams werken. Onze doelstelling voor 2020 is: verbeteren van de werkplekveiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, hun ontwikkeling en werktevredenheid. Een geweldige plek creëren waar mensen graag willen werken.”

Het gaat echter wel om een gedeelde verantwoordelijkheid. Omdat de maatschappij, de organisatie, het werk en de wetgeving continu veranderen, moeten ook medewerkers daarin meebewegen. Zij kunnen niet achterover leunen, maar zullen eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om inzetbaar te blijven. Het gaat daarbij niet alleen om gezond en fit zijn, maar ook om je werkvermogen, de balans tussen werk-privé en bijvoorbeeld jezelf blijven ontwikkelen in je werk.

Preventief aan de slag

Er is voor Lamb Weston / Meijer geen acute noodzaak om aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Het bedrijf heeft een goede winstgevendheid en kan trots zijn op het verzuimpercentage dat al jaren ruim onder het landelijk gemiddelde van vergelijkbare bedrijven ligt. De inspanningen op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn daarom vooral van preventieve aard. Eén van deze inspanningen was het inzetten van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), uitgevoerd door PreventNed.

Het doel van het PMO was:

  • Aandacht besteden aan inzetbaarheid
  • Bewustwording creëren bij medewerkers over het vergroten van hun eigen verantwoordelijkheid
  • Input vergaren om het inzetbaarheidsbeleid te kunnen verbeteren.

Aanpak en communicatie rondom PMO

Het PMO bestond uit een vragenlijstonderzoek (de WerkVermogensMonitor®) en, indien van toepassing. een individueel vervolgonderzoek bij medewerkers met een verhoogd uitval- en/of gezondheidsrisico.

Alle medewerkers van Lamb Weston / Meijer en (50% van het) moederbedrijf C. Meijer B.V. zijn vanaf februari 2013 gefaseerd en per vestiging uitgenodigd om aan het PMO deel te nemen.

Er is veel aandacht besteed aan de voorbereidingen van het PMO. Zo is er een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van alle vestigingen en de OR. Doel van deze groep was om mee te denken en te helpen in de voorbereidingen en te fungeren als ambassadeurs van het project door het inlichten en motiveren van de medewerkers.

Daarnaast is veelvuldig over het PMO gecommuniceerd op schriftelijke wijze (op het eigen intranet en in het personeelsmagazine Insite), maar voornamelijk ook mondeling. Met behulp van de projectmanager van PreventNed is een zogenaamde “roadshow” gehouden, waarbij in alle vestigingen meerdere presentaties zijn verzorgd om het onderzoek aan te kondigen en toe te lichten bij medewerkers uit alle lagen van de organisatie.

Ook gedurende het onderzoek is veel gecommuniceerd. Via het intranet en de interne borden is iedereen op de hoogte gehouden van de respons en werden leidinggevenden en medewerkers gestimuleerd deel te nemen. Ook is er nog een reminder verstuurd.

Resultaten en vervolg

De respons op de WVM was in totaal 59% (de percentages varieerden per vestiging van 54% tot 91%). De organisatie is tevreden met dit responspercentage.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat er op werkvermogen en de determinanten hiervan veelal gemiddeld tot gunstig is gescoord ten opzichte van de benchmark. Op vestiging- en afdelingsniveau zijn nog verbeterpunten.

Nadat alle resultaten in een rapportage zijn verwerkt is opnieuw een roadshow gehouden. Hierbij zijn de medewerkers (per vestiging), de OR en de directie door middel van een presentatie persoonlijk geïnformeerd over de resultaten van de organisatie en hun betreffende afdeling. De afdelingen en leidinggevenden zijn daarbij gestimuleerd zélf verantwoordelijkheid te nemen en te bedenken hoe ze de verbeterpunten willen aanpakken. De organisatie stelt daarbij de nodige middelen ter beschikking.

Inbedding in beleid

Duurzame inzetbaarheid wordt ingebed in het bedrijfsbeleid. Het doel is om het nog integraler aan te pakken. Eén van de acties is om het huidige aanbod van interventies onder de loep te nemen. HR-manager Bram Huijs: “Er zit al van alles in ons mandje, maar we gaan kijken wat we er nog meer moet gebeuren. Zo willen we thema’s en interventies meer met elkaar verbinden en ophangen aan de kapstok ‘inzetbaarheid’”.

Of het onderzoek over 2 jaar weer wordt uitgevoerd, hangt af van de medewerkers en leidinggevenden. De organisatie wil het graag stimuleren, maar zal dit niet opleggen. Interesse hiervoor moet van de werkvloer komen. “We willen het PMO niet organiseren om ‘af te kunnen vinken’, maar omdat er echte interesse en draagvlak voor is.” Het voornemen bestaat om het PMO-onderzoek ook uit te rollen onder fabrieken in Engeland en Oostenrijk.

Duco Molenaar

Duco Molenaar

Duco is directeur van Preventned en staat als senior adviseur bedrijven en instellingen bij in het kader van werkvermogen en primaire procesverbetering. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.