Maartje Dekkers, Global director Human Resources  bij Smit & Zoon, over de impact van de WerkVermogensMonitor®

Smit & Zoon ontwikkelt en produceert leerchemicaliën die worden gebruikt bij de productie van leer voor bekende merken schoenen, auto’s, meubels, kleding en tassen. Hun uitgangspunt is dat ze altijd op zoek blijven naar oplossingen met een positieve, blijvende impact.    

Aanleiding
Bij Smit & Zoon waren alle goede intenties aanwezig. Maar toch kwam het beoogde vitaliteitsprogramma niet van de grond. De behoefte en noodzaak om in de vitaliteit voor de medewerkers te investeren bleef aanwezig. Werken in de productie vergt namelijk nogal wat van een mens. En we worden allemaal ouder, daarnaast werd het ziekteverzuim ook een steeds urgenter probleem.

“We wilden de vitaliteit van onze medewerkers betrekken bij onze ‘Why’: op zoek naar oplossingen met positieve, blijvende impact. Op zo’n manier dat het ook kan worden opgenomen in ons beleid. En de eerste stap die we daarvoor moesten zetten, was het bespreekbaar maken. De WerkVermogensMonitor® kon daar een grote rol in spelen.”

De aanpak

Sleutelfactoren voor succes waren het opzetten van een werkgroep waar de verschillende disciplines én niveaus in werden vertegenwoordigd, plus het duidelijk maken aan iedereen dat het niet ‘weer zo’n medewerkerstevredenheidonderzoekje’  was, maar dat de uitkomsten gebruikt worden voor beleid. We hebben daarom zeer veel tijd en aandacht gestoken in de communicatie naar de medewerkers.

De uitkomsten zelf werden dan ook teruggekoppeld. Naar de leidinggevenden, maar ook naar de medewerkers. Het mooie was dat hierdoor niet alleen de werkgroep met de uitkomst aan de slag ging. Diverse leidinggevenden gingen op eigen initiatief hiermee verder. En vroegen ook actief aan hun medewerkers wat hun ideeën waren voor verbetering.

De impact

De betrokkenheid spatte er van af.  Van alle kanten kwamen ideeën en actiepunten. Vele medewerkers hielden zich bezig met de vraag: Hoe zorgen we dat we gezond en vitaal de pensioenleeftijd behalen?

Er is dus een flinke beweging in gang gezet. De eerste actiepunten zijn ondertussen in werking gezet. En het is nu zaak om deze beweging vast te houden.

De geformeerde werkgroep blijft dan ook samen komen om de voortgang te bewaken en te zorgen dat de juiste prioriteiten behandeld worden, door de betreffende medewerkers.

“En na max 2 jaar gaan we van start met een impactmeting om te bekijken wat de effecten zijn op de vitaliteit en het werkvermogen.”

Eveline Berende

Eveline Berende

Eveline is manager interne processen bij Preventned en was de contactpersoon voor Smit & Zoon bij het traject met de WerkVermogensMonitor®.