Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) kiest voor Preventned omdat ze haar huidige sterke team wil behouden, zeker in het kader van de krapte op de arbeidsmarkt.
Één van de grootste uitdagingen binnen de organisatie is om te zorgen dat medewerkers gezond en met plezier hun werk kunnen doen zodat ze niet ziek worden. Want als medewerkers ziek worden, vallen lessen uit, komt er extra druk op collega’s  en gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit.

Met Preventned krijgt SVOK de mogelijkheid om álle medewerkers ondersteuning te bieden waar zij dat nodig hebben. Het Jac. P. Thijsse College is de eerste school binnen de stichting die de WerkVermogensMonitor® heeft afgenomen.

“We willen écht weten wat er nu speelt bij onze medewerkers van
het Jac. P. Thijsse College, en daar gericht op inspelen.”

Jacqueline Kleine, adviseur inzetbaarheid SVOK

Gekozen methode:

HumanCapitalDevelopment-Programma

Continue monitoring

Werkvermogensmonitor

Met de WVM worden medewerkers at risk in kaart gebracht en krijgen zij persoonlijke begeleiding van Preventned, terwijl ze anoniem blijven voor de werkgever.

Het SVOK heeft ervoor gekozen om deze individuele begeleiding breder in te zetten door alle medewerkers, ongeacht de score,  een individueel gesprek met een adviseur van Preventned aan te bieden.

Workshops gericht op de stuurfactoren

Na analyse van de uitkomsten van de monitor kwamen 2 stuurfactoren naar voren: Werk-privé balans en leefstijl.
De organisatie is in petit comité, samen met medewerkers, gaan nadenken over wat voor soort interventies zij wilde inzetten, en wat mogelijk was in hun situatie, om deze stuurfactoren aan te pakken.

Workshops op inschrijving bleken het beste te passen bij de medewerkers van het Jac. P. Thijsse College.

Preventned nam vervolgens het stokje weer over en heeft samen met één van haar partners de workshops vormgegeven. Dit resulteerde in een groot succes, met veel deelnemers. Daarom is besloten deze workshops over een half jaar nogmaals in te zetten.