Talis voert periodiek de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit om de risico’s die medewerkers lopen in het kader van arbeidsomstandigheden te inventariseren. Door middel van het onderzoek met de WerkVermogensMonitor en de teamsessies krijgen ze inzicht en kunnen ze actiepunten maken die vervolgens gekoppeld worden aan het welzijnsaspect van de RI&E dat een verplicht onderdeel is.

“Duurzame inzetbaarheid en werkvermogen reiken verder dan de Human Resources benadering. Als werkgever zijn we oprecht geïnteresseerd in welzijn en gezondheid van medewerkers vanuit ons mens- en maatschappijbeeld. Mensen geven betekenis aan hun leven via hun werk. Bezig zijn met werkvermogen en duurzaam inzetbaar blijven, leidt dan ook onvermijdelijk tot het gesprek daarover.”

Truus van der Sanden, P&O adviseur Talis

Gekozen methode:

Preventned als onderdeel van het beleid

Monitoring als basis

Sinds 2015

Werkvermogensmonitor

Elke 3 jaar voert Talis als onderdeel van het HumanCapitalDevelopment -Traject een onderzoek uit met de WerkVermogensMonitor®. En dat doen ze grondig.

Doordat de uitkomsten van de WerkVermogensMonitor® en de daaropvolgende teamsessies onderdeel uitmaken van de RI&E toont Talis een grote commitment naar hun medewerkers toe. Zij geven duidelijk aan dat het niet alleen gaat om de meting, maar met name om de actieplannen waar de verschillende teams mee komen als vervolg op de meting. De teams kunnen vervolgens zelf het effect  zien tijdens de hermeting.

HCM+

Talis is een van de eerste organisaties die de HumanCapitalMonitor® heeft ingezet. “Talis is eigenlijk degene die er voor heeft gezorgd dat we de speciale ‘Corona’ editie hebben ontwikkeld,” zegt Cas Knibbeler, Adviseur bij Preventned. “Net na de lockdown kreeg ik een email van Truus met de volgende vraag: We willen graag de vinger aan de pols houden rondom de productiviteit van onze medewerkers. Wat kun je thuis wel en wat niet en ook hoe iedereen er bij zit en of ze dingen missen? Ze gaf aan dat ze dit elke twee weken willen herhalen om de effecten van langdurig thuiswerken en elkaar niet ontmoeten te kunnen meten. En of wij zoiets dergelijks konden regelen?”

Tadaaa, de speciale ‘Corona’-editie van de HumanCapitalMonitor@ (HCM) was ontstaan.

Steun wanneer nodig

Tussen de metingen met de WerkVermogensMonitor® is Talis natuurlijk nog steeds bezig met werkvermogen en duurzame inzetbaarheid.

Regelmatig wordt dan ook een adviseur van Preventned ingevlogen om mee te denken, te adviseren of een presentatie te houden met betrekking tot één van de acties die zij inzetten voor een sterk duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Zo was er de behoefte voor een InCompany-training met betrekking tot werkgeluk, maar ook dat één van de adviseurs deelneemt in de klankbordgroep voor een aanpassing in het interne beleid op duurzame inzetbaarheid.