Het Stay Fit programma is een door Van Oord opgezet interventie-aanbod voor medewerkers om de eigen vitaliteit, het werkvermogen en de bevlogenheid te verbeteren. Preventned werd ingeschakeld om inzicht te geven in de actuele stand van zaken op deze thema’s voor medewerkers en de leidinggevenden van Van Oord.

“Met Preventned hebben we geïdentificeerd wat onze grootste uitdaging is. En het werd al snel duidelijk dat er per onderdeel (vloot vs. kantoor & projecten) een andere aanpak nodig was.”

Michel Koper, Director Survey Van Oord.

Gekozen methode:

WerkVermogensMonitor® maar dan anders

Bij de vloot was het van belang om het werkvermogen en de bevlogenheid in kaart te brengen. Veel van de vragen in de standaard WVM was in dit geval overbodig. De vloot kreeg daarom een sterk aangepaste vragenlijst om alleen díe punten uit te vragen die voor hun van toepassing waren. Dit keer dus geen uitbreiding maar een inkrimping van de vragenlijst.

Om het werkvermogen van de vloot in goed in beeld te houden werd gedurende 2 jaar elk kwartaal een aparte groep (randomly selected) uitgenodigd.

Het onderdeel Offices & Projects werd wel in één keer getoetst. De monitor die zij kregen was inhoudelijk anders in vergelijking met de vloot. Bij deze afdelingen was er de behoefte om de bevlogenheid en het risico op burnout te onderzoeken.

Werkvermogensmonitor

Specifieke dashboards

Van Oord had behoefte aan een speciaal dashboard. Standaard is een totaalrapportage waar met de benchmark en eventueel met een voorgaande meting vergeleken kan worden.

Voor de vloot werd echter elk kwartaal een tussentijdse rapportage opgesteld, en een eindrapportage met data-analyse tussen de 8 verschillende groepen.

NB: cijfers zijn gefingeerd om bedrijfsinformatie te beschermen

Bij  projecten en kantoor kreeg elke businessgroep een infogram met de hoogtepunten voor die specifieke groep naast de totaalrapportage

Vinger aan de pols

Per kwartaal houdt van Oord vinger aan de pols door de Seizoensupdate. Met het HumanCapitalDashboard van Preventned krijgt Van Oord inzicht in de actuele feiten en cijfers en kunnen zij sturen op onder andere het werkvermogen, de productiviteit en de veerkracht van hun medewerkers.

Elk kwartaal stellen zij een extra ‘wisselvraag’ aan hun medewerkers om inzicht te krijgen in het thema waar ze dat kwartaal extra aandacht aan willen besteden.

Zomer seizoensupdate