Welk effect heeft ‘vertrouwen in de toekomst’ op geluk?

Door de Corona-crisis zijn prioriteiten voor velen van de ene op de andere dag veranderd. Werkzekerheid, gezondheid en je normale sociale contacten waren opeens niet meer zo vanzelfsprekend.

Wat doet dat met jullie medewerkers? En wat doet dat met hun productiviteit nu? En als het vertrouwen in de toekomst daalt?

Onze data, verzameld bij ruim 3000 medewerkers, geeft aan dat vertrouwen in de toekomst van groot belang is voor het geluk van medewerkers. Het gelukscijfer dat mensen ervaren keldert met bijna 4 punten naar beneden.

En de productiviteit daalt met bijna 12%!

Hoe is het gesteld met het vertrouwen in de toekomst van jullie medewerkers? Je kan daarover in gesprek gaan met hen. Of het uitvragen via de leidinggevenden.

Je kan het ook zelf meten. Met onze HumanCapitalMonitor® kan je 6 vragen stellen aan jouw medewerkers die jij belangrijk vindt. Je krijgt zo meer informatie en inzicht waarmee je jullie volgende interventies en acties kunnen bepalen.

Heb je interesse? Vraag dan een gratis demo-link aan en ervaar het zelf.

Meer Pn-analytics?