Werkbeleving (risico op burn-out) vaak onderbelicht

Met de data uit de WerkVermogensMonitor® kunnen wij op basis van de uitslag voorspellen wie er binnen 2-4 jaar gaan uitvallen. Mensen met een rode score vallen namelijk met 80-90% zekerheid uit.

Echter, de mensen waar een burn-out op de loer ligt lijken zich regelmatig te ‘verstoppen’ achter een goed tot uitstekend (groene score) werkvermogen.

Bijna een kwart van de medewerkers (22%) die wij hebben onderzocht heeft een verhoogd risico op burn-out terwijl het werkvermogen goed tot uitstekend is.

Deze mensen blijven onontdekt totdat het te laat is, wanneer je alleen kijkt naar output en inzet.

Door te monitoren met onze WerkVermogensMonitor® inclusief de aanvullende module werkbeleving (meet het risico op burn-out) ben je er op tijd bij. Dan kan je preventief aanpassingen doen en eventueel interventies inzetten om een daadwerkelijke burn-out te voorkomen.

Meer informatie over de WerkVermogensMonitor®?

Meer Pn-analytics?