Behoud van medewerkers - Blog Preventned

Hoe kan ik uitstroom van personeel verminderen?

Hoe kan ik uitstroom van medewerkers verminderen en hoe behoud ik mijn medewerkers? Vaak werken de goede adviezen niet. Hoe komt dat en wat werkt dan wel?

Cas Knibbeler nieuwe partner bij Preventned

Het directieteam van onderzoek- en adviesbureau Preventned wordt versterkt. Cas Knibbeler is op 14 april als partner toegetreden tot de huidige directie, bestaande uit Arnold Scholten en Duco Molenaar.

Preventned ondersteunt Stay Fit programma Van Oord

Preventned heeft als onderdeel van het Stay Fit programma van Van Oord het onderzoek met de  WerkVermogensMonitor® (WVM) uitgevoerd. Dit begon in 2017 bij het vlootpersoneel en in 2019 bij de medewerkers werkzaam binnen de projecten en kantoren van Van Oord.

Het Stay Fit programma is een door Van Oord opgezet interventie-aanbod voor medewerkers om de eigen vitaliteit, het werkvermogen en de bevlogenheid te verbeteren. De WVM is afgenomen om inzicht te geven in de actuele stand van zaken op deze thema’s voor medewerkers en de leidinggevenden van Van Oord.

Actiegerichte stuurinformatie

Na het onderzoek is voor de totale organisatie en per businessgroep een specifieke analyse en rapportage opgesteld met actiegerichte stuurinformatie om het werkvermogen te verbeteren.

“Met Preventned hebben we geïdentificeerd wat onze grootste uitdaging is. Op organisatieniveau is ons aanbod voor ondersteuning van medewerkers uitgebreid ter versterking van de veerkracht van medewerkers”, zegt Michel Koper, Director Survey Van Oord.

“De HR-adviseurs hebben samen met de managers de onderzoeksresultaten besproken. Vervolgens hebben de managers samen met de betreffende HR-adviseurs de resultaten teruggekoppeld aan de medewerkers en zijn actieplannen opgesteld.”

Ondersteuning individuele medewerkers

Medewerkers die behoefte hadden aan individuele ondersteuning hebben een verdiepend coachgesprek met een adviseur van Preventned gehad waarin plannen van aanpak zijn gemaakt en zijn uitgevoerd.

 

Versterken en monitoren

“Preventned heeft ons geholpen met het tastbaar maken van de beleving van onze medewerkers. Nu weten we concreet waar we op moeten sturen en waar we op in moeten zetten. Van abstract naar toepasbaar”, licht Sophie den Haan, P&O advisor Van Oord toe. 

“De resultaten van de WVM hebben input geleverd voor het verder versterken van het Stay Fit programma. Het gaat hierbij om zaken zoals omgaan met stress, versterken van de veerkracht en maken van gezonde keuzes t.b.v. leefstijl.”

Per kwartaal houdt van Oord vinger aan de pols door de Seizoensupdate. Met het Human Capital Dashboard van Preventned krijgt Van Oord inzicht in de actuele feiten en cijfers en kunnen zij sturen op onder andere het werkvermogen, de productiviteit en de veerkracht van hun medewerkers.

 

Nieuwsbrief april 2015

De Preventned Nieuwsbrief April 2015 staat in het teken van ontwikkelingen en groei van onze klanten en Preventned.

Onderwerpen zijn:

  • Het onzichtbare zichtbaar maken
  • Een preview van ons Human Capital Dashboard®!
  • Bekendmaking resultaten Zorg aan Zet
  • Bereken uw productiviteitsverlies met onze tool
  • en nog meer…

Bekijk en beluister ons laatste nieuws in de Preventned Nieuwsbrief april.

Bekendmaking eindresulaten Zorg aan Zet

 

logo-zorg-aan-zetMedewerkers zelf aan de slag met inzetbaarheid
In 2010 is Zorg aan Zet  gestart met een lerend netwerk voor projectleiders duurzame inzetbaarheid van 18 zorginstellingen. Deze projectleiders kregen van hun bestuur de opdracht deel te nemen aan het door Zorg aan Zet georganiseerd lerend netwerk en daar de kennis weg te halen hoe te komen tot een integraal programma voor de eigen medewerkers. Een programma dat zowel op organisatieniveau als op medewerkersniveau inzicht geeft in de factoren die correleren met het werkvermogen.

Het bleek dat de WerkVermogensMonitor® niet alleen inzicht geeft en de knoppen identificeert waaraan je moet draaien maar dat de WVM medewerkers ook activeert; ze gaan door de monitor uit zichzelf aan de slag met hun eigen duurzame inzetbaarheid.


Gerichte interventies op basis van stuurinformatie uit de WVM
Aan de 0-meting in 2011/2012 deden 16 zorgorganisaties deel. Zo’n 7.000 medewerkers vulden de vragenlijst in. Erasmus MC maakte de benchmark. Vervolgens werd aan de hand van 16 plannen van aanpak, die gebaseerd waren op de bedrijfsrapportages, gewerkt aan de uitvoering van gerichte interventies die het werkvermogen in stand moeten houden of verbeteren.

Gerichte interventies, dus niet een training aanbieden omdat dat al jaren wordt gedaan maar die interventies uitvoeren die naar verwachting het grootste effect zouden hebben op het verbeteren van het werkvermogen van de medewerkers.

In 2013/2014 deden 12 organisaties mee aan de eindmeting. Twee jaar na de eerste meting werd het werkvermogen opnieuw gemeten.

Presentatie eindrapportage
Binnenkort verschijnt de eindrapportage van het langjarig onderzoek over de periode 2010 – 2014.  Dit zal dit najaar voor onze klanten op het Preventned congres worden gepresenteerd.

Inschrijven voor ons congres kan vanaf medio mei 2015.

Lees hier het artikel Gouden aanpak in limburgse zorg