Focus op werkvermogen heeft zin

De onderzoeksgroep Arbeid en Gezondheid van het Erasmus MC heeft onderzoek uitgevoerd met de verzamelde data van Preventned om inzicht in de inzetbaarheid te krijgen en de potentiële invloed van interventies op de kosten.

Investeren in medewerkers is enige garantie voor succes.

Investeren in medewerkers is enige garantie voor succes

Investeren in medewerkers is enige garantie voor succes. Amerikaanse Business Roundtable met 200 grote bedrijven passen fundamenteel hun visie aan.

Houd medewerkers aan boord en maak ze gelukkig

Twee belangrijke indicatoren die bijdragen aan de bevlogenheid van medewerkers in de zorg zijn: inhoudelijk interessant werk en daadwerkelijk patiëntencontact.

Indien deze factoren (of één daarvan) ontbreken, zien we dat medewerkers op den duur stuk lopen en er voor kiezen om de organisatie te verlaten. Uitstroom dus, en dat is precies wat de zorgsector niet kan gebruiken.

Preventned zet zich samen met Prismant in om het verloop tegen te gaan.

 

Prismant biedt net als Preventned onafhankelijke en objectieve onderzoek aan waarmee zij inzichten verschaffen op basis van stuurinformatie. Prismant richt zich op de uitstroom van medewerkers. Wat een mooie aanvulling is op de aanpak van Preventned.” Aldus Duco Molenaar, directeur Preventned.

Samen bieden wij een unieke combinatie van data op verschillende meetmomenten gericht op het verbeteren van de inzetbaarheid én behoud van personeel in uw organisatie.

Met deze samenwerking brengen wij de voornaamste vertrekredenen en het werkvermogen van uw medewerkers in kaart waarmee medewerkers behouden blijven voor de organisatie, gelukkiger worden en opnieuw positief voor de zorg kiezen!

 

En daar hebben wij met onze WerkVermogensMonitor® en de MoveForward tool van Prismant een mooi aanbod voor ontwikkeld speciaal voor zorgorganisaties.

Lees hier meer over onze gezamenlijke aanpak en aanbod

 

 

 

blog-Productiviteit Werkvermogen Geluk Preventned

Werkvermogen, productiviteit & geluk: de nieuwe drie-eenheid?

De begrippen geluk, werkvermogen en productiviteit hebben intuïtief duidelijk invloed op elkaar.
Vooral productiviteit en werkvermogen lijken ontegenzeggelijk verbonden. Wat kan je ermee?

Blog samenwerking Preventned Vernet

De toekomst voorspellen is mogelijk!

Samen met onderzoekbureau Vernet hebben we bewijs gevonden dat verzuim te voorspellen is. De WerkVermogensMonitor® laat hiermee haar voorspellende kracht zien in combinatie met de gegevens van Vernet.

Vandaag is de Dag van het Geluk

Op 20 maart 2013 werd de eerste Dag van het Geluk gevierd nadat op 28 juni 2012 alle 193 lidstaten van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem voor deze resolutie hebben besloten.

Sindsdien wordt er wereldwijd op 20 maart De Dag van het Geluk gevierd.

Nastreven van geluk in jouw organisatie

Volgens de Algemene Vergadering van de VN is ‘het nastreven van geluk een fundamenteel menselijk doel’.

In hoeverre is dit nastreven van geluk toepasbaar in organisaties? Waar gaat ‘geluk’ dan over? Want wat maakt iemand eigenlijk gelukkig?

Dat is voor elk mens anders. Een ieder heeft hierin zijn eigen verlangens, doelen en waarde waar hij/zij naar streeft.

Hoe kom je daar achter?

Wij weten inmiddels hoe je meer inzicht kan krijgen in het geluk van medewerkers en wat hen belemmert. Wij hebben het dan over de waarde van geluk.

In onze WerkVermogensMonitor® hebben wij een Geluksmodule. In deze module worden vragen gesteld over geluk, tevredenheid en zingeving (opgesteld i.s.m. EHERO, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam).

Uit de resultaten van de vragen zien wij dat geluk samenhangt met het werkvermogen.
Dat betekent dat er via het werkvermogen gestuurd kan worden op geluk!

Aangezien wij werkvermogen kunnen koppelen aan productiviteit, zien wij dat gelukkige medewerkers productiever zijn en daarmee niet alleen fijner samenwerken en met plezier naar het werk gaan maar ook het rendement van de organisatie verhogen!

Wil je een eerste stap maken?

Neem dan contact met ons op. En laten we er het bij een kop koffie eens over hebben. Waar liggen jouw uitdagingen? Wat is jouw doel en visie? Waarbij kunnen wij jullie helpen?

Wij hebben een missie en willen organisaties en mensen prikkelen om de waarde van geluk in het werk te ontdekken. Starten we vandaag bij jullie?

 

Gezond en gemotiveerd werken bij De Keuken Groep

De Keuken Groep (DKG) is de groep achter de succesvolle Nederlandse merken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens.

In 2016 heeft Preventned in samenwerking met het Expertisecentrum Meubel (ECM) bij ruim 250 medewerkers een onderzoek uitgevoerd bij DKG de Keukenfabriek in Bergen op Zoom. Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn op individueel- en teamniveau diverse acties ingezet om het werkvermogen en werktevredenheid van medewerkers te verbeteren.

 

Ook focus bij ondersteunende diensten en merken-organisaties

In september jl. zijn we van start gegaan binnen de andere onderdelen van DKG. Het gaat hierbij om de ondersteunende diensten en de merken-organisaties (Bruynzeel Keukens, Keller Keukens en DKG Keukens). Ook bij dit nieuwe traject vormt de focusanalyse het begin voor een actieplan op teamniveau en worden medewerkers die dreigen uit te vallen uitgenodigd voor een individueel verdiepend gesprek.

Win-win situatie voor medewerker en organisatie

DKG kiest voor de Werkvermogensmonitor®, omdat het bijdraagt aan de gezondheid, het de vitaliteit bevordert en uiteindelijk zorgt voor een win-win situatie. De medewerkers van DKG zijn vitaal, tevreden en hebben een goed werkvermogen en dat zorgt ervoor dat iedereen gemotiveerd en met veel plezier kan werken binnen hun organisatie.

 

Leven van Top tot Teen bij LEVANTOgroep

De LEVANTOgroep is de holding van de werkmaatschappijen RIMO, RIBW H&M, Opvangcentrum Impuls, Horizon en Blijf van mijn Lijf Parkstad. LEVANTO staat voor LEven VAN TOp tot teen. Samen ondersteunen zij mensen in Zuid- en Midden-Limburg op het gebied van Geestelijke Gezondheid en Maatschappelijke Opvang.

Voor een leven in balans.

Voorzitter Raad van Bestuur Paul Schefman legt uit, ‘De LEVANTOgroep leert je hoe je weer kunt leven van top tot teen. Hoe je het vertrouwen in jezelf terugvindt. Hoe je ontdekt hoe krachtig en sterk je eigenlijk bent. En hoe je vol zelfrespect deel kunt uitmaken van de samenleving.

En dit ambiëren wij ook voor onze medewerkers. Samen maken wij ons sterk voor een leven in balans.’

Focus voor medewerkers, team en directie

Bij de LEVANTOgroep voeren wij een traject uit waarbij we gestart zijn met een onderzoek met de WerkVermogensMonitor® bij 455 medewerkers. De focus van het onderzoek ligt op werkvermogen, bevlogenheid en geluk van de medewerkers. Door middel van dit onderzoek krijgt LEVANTOgroep een gestructureerde focusanalyse van de beleving van hun medewerkers op deze factoren.

Het traject wordt vervolgens op individueel, teamniveau en directieniveau aangepakt.

Het onderzoek wordt opgevolgd met individueel verdiepende gesprekken voor medewerkers die dreigen uit te vallen binnen afzienbare tijd. Zij krijgen extra tijd en aandacht om uit te zoeken waar zij vastlopen en welke actie zij kunnen nemen om deze belemmeringen weg te halen.

Onder begeleiding van Preventned worden een aantal infogramsessies uitgevoerd waarbij de specifieke resultaten op teamniveau besproken worden en vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt.

Aan de hand van de focusanalyse wordt met HR en de directie besloten waar de prioriteit komt te liggen en welke acties er worden uitgezet.

 

tips

Ziekenhuizen hebben baat bij inschakelen arbeidsfysiotherapeut

Uit onderzoek blijkt: fysieke klachten bij bron aanpakken werkt

Ruim 85% van de zorgmedewerkers loopt lang rond met klachten aan het bewegingsapparaat. Daardoor is het risico groot dat zij uitvallen. Vaak lost het behandelen van de klacht niets op, omdat de ware oorzaak niet gevonden wordt. Preventned heeft samen met Stichting IZZ, en de NVBF (Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten) door middel van een praktijktoetsing onder 150 zorgmedewerkers in de ziekenhuizen Zorgsaam in Terneuzen en Laurentius in Roermond, aangetoond dat door het inzetten van arbeidsfysiotherapie fysieke klachten snel verholpen kunnen worden en herhaling voorkomen wordt.

Positief effect op onder andere verzuim en productiviteit

Het doel van de praktijktoetsing was om zorgmedewerkers met fysieke klachten, beter, sneller, gerichter en duurzamer te helpen bij het oplossen van hun fysieke klachten. De belangrijkste uitkomsten: medewerkers worden door de inzet van arbeidsfysiotherapie gerichter en duurzamer geholpen, het werkvermogen en de productiviteit verbetert en het aantal medewerkers dat niet verzuimt is toegenomen. Marc Spoek, Manager Gezond Werken in de Zorg bij Stichting IZZ: “Relevante conclusies, zeker gezien de huidige tijd waarin personeelstekorten en hoge verzuimcijfers in de zorgsector een steeds groter probleem vormen.”

Arbeidsfysiotherapie: Op zoek naar de bron van de klacht

Gaat een zorgmedewerker naar een reguliere fysiotherapeut, dan wordt de klacht behandeld maar blijft de oorzaak vaak onbekend. Juist daar gaat een arbeidsfysiotherapeut naar op zoek. Niels Veldhuijzen, arbeidsfysiotherapeut NVBF: “Een arbeidsfysiotherapeut is niet alleen geïnteresseerd in het behandelen van de klacht maar gaat ook op zoek naar de bron. Hij bekijkt daarbij de arbeidsrelevante factoren die een rol kunnen spelen. Denk aan de inhoud van het werk, de taken van de medewerker of de verhoudingen op het werk. Alleen de fysieke klacht verhelpen lost op de lange termijn niks op.”

Meer informatie over het onderzoek arbeidsfysiotherapie en de ondersteuning hoe hiermee aan de slag te gaan is te vinden op http://www.izz.nl/arbeidsfysio. Of download hier het rapport 

 

Nieuwsbrief Mei | Aandacht is key

“Er is geen probleem dat je niet kunt oplossen met een beetje extra aandacht”

Aandacht heeft dan ook een prominente plek in onze mei-nieuwsbrief. Op verschillende manieren speelt aandacht de hoofdrol in ons dagelijkse werk. Bij ons, bij onze klanten, en ook bij onze samenwerkingspartner Erarsmus MC.

We geven je een blik op verschillende manieren hoe een beetje extra aandacht extra waarde kan betekenen.

Pak een kop koffie, ga er voor zitten, en besteed eventjes aandacht aan jezelf door onze nieuwsbrief te lezen!