Uit de database…

Wat weerhoudt jouw medewerkers om zo productief te zijn als ze eigenlijk zouden willen?

Uit de database…

Wat weerhoudt jouw medewerkers om zo productief te zijn als ze eigenlijk zouden willen?

Webinar Trends en ontwikkelingen van Werkvermogen

Gratis webinar Trends en ontwikkelingen van werkvermogen in samenwerking met Blik op Werk.

Trend werkvermogen 2017-2021

Een verrassend overzicht van de belangrijkste cijfers van 2020. Is dit een voorbode voor een nieuwe trend, of een tijdelijke uitschieter?

Cas Knibbeler nieuwe partner bij Preventned

Het directieteam van onderzoek- en adviesbureau Preventned wordt versterkt. Cas Knibbeler is op 14 april als partner toegetreden tot de huidige directie, bestaande uit Arnold Scholten en Duco Molenaar.

2020 trend of trendbreuk - Preventned jaaroverzicht 2020

2020; trendbreuk of de start van een nieuwe trend?

Een verrassend overzicht van de belangrijkste cijfers van 2020. Is dit een voorbode voor een nieuwe trend, of een tijdelijke uitschieter?

Preventned te zien bij Holland van Boven

In samenwerking met Blik op Werk en onze klant DKG Groep verzorgen wij een aflevering van Holland van Boven over werkvermogen, en de vele mogelijkheden die meten met zich mee brengt. 22 november om 15:00 uur, mis het niet en noteer het vast in je agenda!

Preventned ondersteunt Stay Fit programma Van Oord

Preventned heeft als onderdeel van het Stay Fit programma van Van Oord het onderzoek met de  WerkVermogensMonitor® (WVM) uitgevoerd. Dit begon in 2017 bij het vlootpersoneel en in 2019 bij de medewerkers werkzaam binnen de projecten en kantoren van Van Oord.

Het Stay Fit programma is een door Van Oord opgezet interventie-aanbod voor medewerkers om de eigen vitaliteit, het werkvermogen en de bevlogenheid te verbeteren. De WVM is afgenomen om inzicht te geven in de actuele stand van zaken op deze thema’s voor medewerkers en de leidinggevenden van Van Oord.

Actiegerichte stuurinformatie

Na het onderzoek is voor de totale organisatie en per businessgroep een specifieke analyse en rapportage opgesteld met actiegerichte stuurinformatie om het werkvermogen te verbeteren.

“Met Preventned hebben we geïdentificeerd wat onze grootste uitdaging is. Op organisatieniveau is ons aanbod voor ondersteuning van medewerkers uitgebreid ter versterking van de veerkracht van medewerkers”, zegt Michel Koper, Director Survey Van Oord.

“De HR-adviseurs hebben samen met de managers de onderzoeksresultaten besproken. Vervolgens hebben de managers samen met de betreffende HR-adviseurs de resultaten teruggekoppeld aan de medewerkers en zijn actieplannen opgesteld.”

Ondersteuning individuele medewerkers

Medewerkers die behoefte hadden aan individuele ondersteuning hebben een verdiepend coachgesprek met een adviseur van Preventned gehad waarin plannen van aanpak zijn gemaakt en zijn uitgevoerd.

 

Versterken en monitoren

“Preventned heeft ons geholpen met het tastbaar maken van de beleving van onze medewerkers. Nu weten we concreet waar we op moeten sturen en waar we op in moeten zetten. Van abstract naar toepasbaar”, licht Sophie den Haan, P&O advisor Van Oord toe. 

“De resultaten van de WVM hebben input geleverd voor het verder versterken van het Stay Fit programma. Het gaat hierbij om zaken zoals omgaan met stress, versterken van de veerkracht en maken van gezonde keuzes t.b.v. leefstijl.”

Per kwartaal houdt van Oord vinger aan de pols door de Seizoensupdate. Met het Human Capital Dashboard van Preventned krijgt Van Oord inzicht in de actuele feiten en cijfers en kunnen zij sturen op onder andere het werkvermogen, de productiviteit en de veerkracht van hun medewerkers.

 

SLIM Subsidie voor MKB - begeleiding Preventned

SLIM subsidie voor MKB

SLIM subsidie voor MKB. Laat je bedrijf doorlichten met de WerkVermogensMonitor® in combinatie met de SLIM subsidie: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB.