Preventned ondersteunt Stay Fit programma Van Oord

Preventned heeft als onderdeel van het Stay Fit programma van Van Oord het onderzoek met de  WerkVermogensMonitor® (WVM) uitgevoerd. Dit begon in 2017 bij het vlootpersoneel en in 2019 bij de medewerkers werkzaam binnen de projecten en kantoren van Van Oord.

Het Stay Fit programma is een door Van Oord opgezet interventie-aanbod voor medewerkers om de eigen vitaliteit, het werkvermogen en de bevlogenheid te verbeteren. De WVM is afgenomen om inzicht te geven in de actuele stand van zaken op deze thema’s voor medewerkers en de leidinggevenden van Van Oord.

Actiegerichte stuurinformatie

Na het onderzoek is voor de totale organisatie en per businessgroep een specifieke analyse en rapportage opgesteld met actiegerichte stuurinformatie om het werkvermogen te verbeteren.

“Met Preventned hebben we geïdentificeerd wat onze grootste uitdaging is. Op organisatieniveau is ons aanbod voor ondersteuning van medewerkers uitgebreid ter versterking van de veerkracht van medewerkers”, zegt Michel Koper, Director Survey Van Oord.

“De HR-adviseurs hebben samen met de managers de onderzoeksresultaten besproken. Vervolgens hebben de managers samen met de betreffende HR-adviseurs de resultaten teruggekoppeld aan de medewerkers en zijn actieplannen opgesteld.”

Ondersteuning individuele medewerkers

Medewerkers die behoefte hadden aan individuele ondersteuning hebben een verdiepend coachgesprek met een adviseur van Preventned gehad waarin plannen van aanpak zijn gemaakt en zijn uitgevoerd.

 

Versterken en monitoren

“Preventned heeft ons geholpen met het tastbaar maken van de beleving van onze medewerkers. Nu weten we concreet waar we op moeten sturen en waar we op in moeten zetten. Van abstract naar toepasbaar”, licht Sophie den Haan, P&O advisor Van Oord toe. 

“De resultaten van de WVM hebben input geleverd voor het verder versterken van het Stay Fit programma. Het gaat hierbij om zaken zoals omgaan met stress, versterken van de veerkracht en maken van gezonde keuzes t.b.v. leefstijl.”

Per kwartaal houdt van Oord vinger aan de pols door de Seizoensupdate. Met het Human Capital Dashboard van Preventned krijgt Van Oord inzicht in de actuele feiten en cijfers en kunnen zij sturen op onder andere het werkvermogen, de productiviteit en de veerkracht van hun medewerkers.

 

SLIM Subsidie voor MKB - begeleiding Preventned

SLIM subsidie voor MKB

SLIM subsidie voor MKB. Laat je bedrijf doorlichten met de WerkVermogensMonitor® in combinatie met de SLIM subsidie: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB.

Voor leidinggevend Nederland: Hoe reageert jouw organisatie op een crisis?

Van organisaties vraagt deze crisis flexibiliteit, aanpassingsvermogen, innovatie en verandering. Deze verandering verloopt vaak in fases. Hoe reageert jouw organisatie op de crisis en in welke fase van aanpassen en veranderen zitten jullie?

Vinger aan de pols houden ten tijde van deze crisisperiode.

Talis houdt vinger aan de pols over welbevinden medewerkers met inzet van de speciale Corona-editie van onze HumanCapitalMonitor®.

Gratis webinar Van crisis naar werkgeluk - hoe maak je de draai_Preventned

Gratis webinar: Van crisis naar werkgeluk – hoe maak je de draai?

Op 28 april a.s. om 10.30 uur vindt het gratis webinar ‘Van crisis naar werkgeluk – hoe maak je de draai?’ plaats. De crisis noodzaakt organisaties om nu onder grote druk die beweging in te zetten en/of te versnellen. Duco Molenaar (directeur Preventned) en Jan Tjerk Boonstra (Principal Consultant bij Human Capital Group) vertellen in dit gratis webinar hoe je een succes kunt maken van die transitie.

HumanCapitalMonitor Preventned

In contact blijven met medewerkers. Hoe dan?

HumanCapitalMonitor® al gestart bij 5 organisaties. Vraag de proeflink aan en probeer het zelf.

Human Capital Monitor - Preventned

Onze nieuwe tool: de HumanCapitalMonitor®.

Met de Human Capital Monitor® krijg je als organisatie snel en overzichtelijk inzicht in hoe het met je medewerkers gaat (in 2 minuten!). En het kan allemaal online, via pc of smartphone.

Samenwerken met Preventned

Dienstverlening Preventned is corona-proof

Juist in deze bizarre tijd staan we voor jullie klaar om mee te denken. Neem vooral contact met ons op als wij kunnen helpen.

Zelfstandigheid Autonomie op werkvloer - Preventned

Autonomie op de werkvloer

Naast dat autonomie een effect heeft op het verhogen van het geluk, heeft het ook effect op het werkvermogen van medewerkers, blijkt uit de data van Preventned. Lees hier om welk effect het gaat.

Geluk en rendement Preventned

HR moet kwaliteit van leidinggevenden gaan bewaken

Organisaties moeten veel zakelijker en strenger zijn op de kwaliteit van leidinggevenden. Er komt te veel op organisaties en dus op leidinggevenden af dat niet alleen zwaardere maar ook andere eisen aan hen stelt. We stellen drie maatregelen voor die in onze ogen zo noodzakelijk zijn.