tips

Ziekenhuizen hebben baat bij inschakelen arbeidsfysiotherapeut

Uit onderzoek blijkt: fysieke klachten bij bron aanpakken werkt

Ruim 85% van de zorgmedewerkers loopt lang rond met klachten aan het bewegingsapparaat. Daardoor is het risico groot dat zij uitvallen. Vaak lost het behandelen van de klacht niets op, omdat de ware oorzaak niet gevonden wordt. Preventned heeft samen met Stichting IZZ, en de NVBF (Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten) door middel van een praktijktoetsing onder 150 zorgmedewerkers in de ziekenhuizen Zorgsaam in Terneuzen en Laurentius in Roermond, aangetoond dat door het inzetten van arbeidsfysiotherapie fysieke klachten snel verholpen kunnen worden en herhaling voorkomen wordt.

Positief effect op onder andere verzuim en productiviteit

Het doel van de praktijktoetsing was om zorgmedewerkers met fysieke klachten, beter, sneller, gerichter en duurzamer te helpen bij het oplossen van hun fysieke klachten. De belangrijkste uitkomsten: medewerkers worden door de inzet van arbeidsfysiotherapie gerichter en duurzamer geholpen, het werkvermogen en de productiviteit verbetert en het aantal medewerkers dat niet verzuimt is toegenomen. Marc Spoek, Manager Gezond Werken in de Zorg bij Stichting IZZ: “Relevante conclusies, zeker gezien de huidige tijd waarin personeelstekorten en hoge verzuimcijfers in de zorgsector een steeds groter probleem vormen.”

Arbeidsfysiotherapie: Op zoek naar de bron van de klacht

Gaat een zorgmedewerker naar een reguliere fysiotherapeut, dan wordt de klacht behandeld maar blijft de oorzaak vaak onbekend. Juist daar gaat een arbeidsfysiotherapeut naar op zoek. Niels Veldhuijzen, arbeidsfysiotherapeut NVBF: “Een arbeidsfysiotherapeut is niet alleen geïnteresseerd in het behandelen van de klacht maar gaat ook op zoek naar de bron. Hij bekijkt daarbij de arbeidsrelevante factoren die een rol kunnen spelen. Denk aan de inhoud van het werk, de taken van de medewerker of de verhoudingen op het werk. Alleen de fysieke klacht verhelpen lost op de lange termijn niks op.”

Meer informatie over het onderzoek arbeidsfysiotherapie en de ondersteuning hoe hiermee aan de slag te gaan is te vinden op http://www.izz.nl/arbeidsfysio. Of download hier het rapport 

 

Nieuwsbrief Mei | Aandacht is key

“Er is geen probleem dat je niet kunt oplossen met een beetje extra aandacht”

Aandacht heeft dan ook een prominente plek in onze mei-nieuwsbrief. Op verschillende manieren speelt aandacht de hoofdrol in ons dagelijkse werk. Bij ons, bij onze klanten, en ook bij onze samenwerkingspartner Erarsmus MC.

We geven je een blik op verschillende manieren hoe een beetje extra aandacht extra waarde kan betekenen.

Pak een kop koffie, ga er voor zitten, en besteed eventjes aandacht aan jezelf door onze nieuwsbrief te lezen!

Royal Herkel over de kracht van aandacht voor duurzaamheid

kracht van aandacht voor duurzaamheid door PreventnedRoyal Herkel wil de beste werkgever worden van Provincie Flevoland, en uiteindelijk van Nederland.

Monique Jansen, HR-Manager van Royal Herkel: “Wij willen dat medewerkers met plezier naar het werk gaan en in een veilige werkomgeving hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Iedereen gezond en met plezier naar het werk! Dit is ook de reden geweest om met Preventned te gaan samenwerken.”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Royal Herkel heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ze hebben een lerende organisatie gecreëerd waarin hun mensen iedere dag bezig zijn met continue verbetering van de productie, vermindering van restafval en energiegebruik, duurzame inkoop en een optimale groene logistieke keten.

“Wanneer medewerkers privé problemen hebben dan kunnen ze hiermee altijd terecht bij de leidinggevende. Samen wordt er gekeken of wij bij bepaalde problematiek kunnen ondersteunen. Ook de afdeling HR biedt hierin een luisterend oor. Laatst hebben we bijvoorbeeld nog met een medewerker meegekeken hoe hij een gehoorapparaat via zijn zorgverzekeraar kon organiseren. De medewerker was al jaren doof aan één oor en had geen geld voor een gehoorapparaat maar durfde geen hulp hiervoor in te schakelen.”

Maatschappelijk waarde

“Royal Herkel creëert welzijn en is de eerste keuze in Europa voor de betrouwbare productie van voedingssupplementen, medische hulpmiddelen en speciale cosmetica van de allerhoogste kwaliteit.

Daarvoor is een goede samenwerking nodig met de Gemeente Zeewolde, maar ook met de Provincie Flevoland zijn er warme contacten. Vanuit deze contacten is er bijvoorbeeld een samenwerking ontstaan met Team Z. Team Z begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door de groei die Royal Herkel voor ogen heeft hoopt Royal Herkel de komende jaren nog vele collega’s aan zich te kunnen binden.”

Belang van bewustwording in alle lagen van de organisatie

“Vanuit alle lagen van de organisatie zijn wij ons bewust van de waarde van onze medewerkers. Vanuit het MT, HR en ook vanuit de leidinggevenden. Door middel van het organiseren van personeelsbijeenkomsten, het bespreken van het onderwerp tijdens diverse overleggen (OT/MT en afdelingsoverleggen). Maar ook het uitgebreid aandacht geven aan het onderzoek met de WerkVermogensMonitor® en Preventief Medisch Onderzoek (WVM/PMO).”

Duurzaamheid en rol van sociaal kapitaal in jaarverslag?

“Duurzaamheid is nog zo’n “vers” onderwerp. Het traject dat we hebben ingezet met Preventned is een eerste stap. Het opnemen in het jaarverslag is een wens.”

werkvermogensmonitor

Resultaten geluksmodule: medewerkers met een goed werkvermogen zijn gelukkiger

Hoe krijg je gelukkige medewerkers? Door te sturen op werkvermogen, blijkt uit de resultaten met onze Geluksmodule.

Duco Molenaar, directeur Preventned: ‘Wij hadden het vermoeden dat geluk een relatie heeft met werkvermogen. In contact met Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO) hebben wij bij hen de vraag neergelegd of dit daadwerkelijk zo is. Daar is een mooie samenwerking uitgekomen met als resultaat de Geluksmodule.’

Samenwerking EHERO

EHERO is een wetenschappelijk instituut waar geluk wordt bestudeerd. De missie van EHERO is om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. Zij doen dit door het leveren van wetenschappelijk onderbouwde kennis over geluk, met als doel het bevorderen van het maken van weloverwogen keuzes in de maatschappij, zowel door overheden, organisaties als individuen.

EHERO is onderdeel van de Erasmus School of Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Werkvermogen versus gelukDe Geluksmodule

‘Wij werken al jaren samen met het Erasmus Medisch Centrum, samen met hen hebben wij onze WerkVermogensMonitor® ontwikkeld. Een online vragenlijst waarin aan de hand van meer dan 55 stuurfactoren het werkvermogen van de deelnemer wordt bepaald. Het werkvermogen is de mate waarin iemand fysiek of mentaal zijn werk kan doen. Aan de WerkVermogensMonitor® (WVM) is nu in samenwerking met EHERO de Geluksmodule toegevoegd’.

Interessante uitkomsten Geluksmodule

Er zijn inmiddels meer dan 1000 medewerkers die de WVM en de Geluksmodule hebben ingevuld. De Geluksmodule bestaat uit 4 vragen over het thema geluk en zijn door EHERO ontwikkeld. Geluk, tevredenheid en zingeving worden bevraagd.

‘In de grafiek hieronder is goed te zien hoe geluk zich verhoudt tot werkvermogen. Je ziet dat mensen met een hoog werkvermogen, het hoogste geluk ervaren’, legt Duco uit.

 

‘Je kunt hieruit opmaken dat geluk inderdaad samenhangt met het werkvermogen. Sterker nog, EHERO doet al 10 jaar onderzoek naar geluk en zij geven aan dat gelukkige mensen 28% productiever zijn dan minder gelukkige mensen[1]. Dit komt overeen met resultaten uit onze database waaruit blijkt dat werkvermogen een relatie heeft met productiviteit. Dat medewerkers productiever zijn als ze gelukkig zijn verbaast ons dus niet. En het wordt nu door het onderzoek met de Geluksmodule bevestigd’.

Sturen op geluk kan niet, sturen op werkvermogen kan wel

‘Geluk en productiviteit zijn uitkomsten. Dus sturen op geluk zelf kan niet. Sturen op werkvermogen kan wel! Door focusonderzoek kan je de stuurfactoren naar boven halen die het werkvermogen beïnvloeden. Met als uitkomst gelukkigere en productievere medewerkers’.

Goed nieuws dus. En Preventned helpt om deze stuurfactoren te achterhalen die van belang zijn specifiek voor jouw organisatie en medewerkers.

Ben je benieuwd hoe wij dit doen?  Laat het ons dan weten. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om mogelijkheden door te nemen.

 

[1] Bron: boek Het Rendement van Geluk. Een uitgave van SMO in samenwerking met ESAA en EHERO

Blog Jacqueline Scheidsbach -Preventned

4 redenen om de impact van je HR-beleid te onderzoeken

Jacqueline Scheidsbach van het Impact Centre Erasmus praat over de rol van leidinggevenden en HR in het proces van lange termijn denken en de creatie van maatschappelijke waarde.

Nieuwsbrief April | Laat je inspireren!

Knetterharde resultaten door mensgerichte manier van leidinggeven

Steeds meer organisaties verleggen de focus naar de lange termijn en maken van duurzaamheid een speerpunt. Knetterharde resultaten kunnen ze behalen door een mensgerichte manier van leidinggeven. Om zo meer uit zichzelf, de organisatie en de mensen te halen en tevredener klanten te krijgen. Wij geloven hierin en dragen dit uit bij onze klanten.

Dat laten we ook graag aan jou zien. Daarom hebben we een aantal resultaten van het eerste kwartaal van 2017 op een rijtje gezet. En, mensgericht als we zijn, de Preventned-medewerkers vertellen het zelf.

Verder in deze nieuwsbrief ons laatste blog, én een interview met impact!

Kortom, Laat je informeren én inspireren door onze april-nieuwsbrief

Waarom je als organisatie verder moet kijken dan je financiële impact

Continuïteit van je organisatie is niet alléén afhankelijk van je omzet en winstpercentage. Anno 2017 kan je als organisatie niet meer om de impact heen die je veroorzaakt.

Belangrijk dus om te weten wat deze impact is, beoogt én niet-beoogt.

Maar misschien wel nog interessanter; hoe stuur je op de impact die je wilt bereiken?
Jacqueline Scheidsbach (Impact Centre Erasmus) en Duco Molenaar (Preventned) lichten alvast een tipje van de sluier op:

Wil jij ook weten wat de financiële én sociale impact is van je beleid? Middels het lerend netwerk geven we je handvatten om precies dit te kunnen achterhalen.

Denken, meten en sturen met de volledige impact in het achterhoofd. En dat heeft pas echt effect!

Nieuwsbrief maart | Creëer meer impact vanuit HR

3 manieren om vanuit HR meer impact te creëren op rendement

Op het Kop én Munt congres kwam het duidelijk naar voren: Impact creëren is belangrijk! Maar hoe doe je dat? En wat verstaan we eigenlijk allemaal onder impact?

Om hier goede antwoorden op te kunnen geven, hebben we elkaar nodig.
Daarom organiseert Preventned een lerend netwerk rondom dit thema. Naast de deskundigen van Preventned levert het Impact Centre van Erasmus Universiteit ook een grote bijdrage aan dit netwerk.

Lees de nieuwsbrief voor meer informatie over dit lerend netwerk, én ontdek nog 2 hulpmiddelen waarmee je meer impact kan creëren.

Kortom, Laat je informeren én inspireren door onze maart-nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari |Eerste succes met Seizoensupdate

Impact meten | Complimenten veroorzaken burn-out? | Uit de praktijk van…
1e reactie

De winter is in volle gang en dat betekent dat de eerste Seizoensupdate (herfst) is voltooid. Rubicon vertelt hoe zij deze nieuwe dienst ervaren. De Winter Seizoensupdate staat al klaar en wordt deze week verstuurd naar de deelnemende organisaties. 


Verder delen wij voortaan onze kennis, tips en ervaring ook via inspirerende blogs. De meest recente is van Eveline en gaat over de negatieve relatie tussen het geven van complimenten en burn-out.

Daarnaast wordt er een kijkje gegeven in de aanpak van Radar om het werkplezier en geluk bij hun medewerkers te vergroten.

Lees het allemaal in de februari editie van onze nieuwsbrief!

 

werkvermogensmonitor

Seizoensupdate (nieuw bij het Human Capital Dashboard®)

Human Capital Dashboard logo

Preventned heeft een nieuwe functie toegevoegd aan het Human Capital Dashboard® (HCD): de Seizoensupdate.

winterupdateDe Seizoensupdate is een korte vragenlijst (3 vragen) die per kwartaal wordt ingezet om de belangrijkste indicatoren uit ons werkvermogen-onderzoek bij de medewerkers te peilen.

Het gaat om de volgende factoren:

  • Inzetbaarheid
  • Productiviteit
  • Plezier in het werk

In één opslag trends ontdekken
Op deze manier wordt het HCD frequenter voorzien van informatie, gebaseerd op de beleving van medewerkers. In één oogopslag is het mogelijk om op de speciaal ontwikkelde managementpagina de kwartalen op bovenstaande onderdelen te vergelijken en trends te ontdekken.

En nog een voordeel
Het periodiek aanbieden van de vragenlijst zorgt er daarnaast voor dat duurzame inzetbaarheid onder de aandacht blijft van de medewerkers.

De Seizoensupdate maakt, zonder bijkomende kosten, voortaan onderdeel uit van de gebruikerslicentie van het HCD. Vanaf januari 2017 is het mogelijk om de Seizoensupdate in te zetten.

Wilt u ook weten of uw medewerkers plezier hebben in het werk? En hoe zij hun inzetbaarheid en productiviteit beleven? Wij vertellen u graag hoe deze seizoensupdate werkt en wat het u oplevert.