Medewerkers nemen zelf actie na invullen WVM

Werkvermogen in de Limburgse zorg: project WAI/Werkvermogen

Het Erasmus MC heeft op verzoek van Zorg aan Zet bij een viertal zorginstellingen een tussenmeting gedaan binnen het project WAI/Werkvermogen. Doel van deze meting was te onderzoeken welke acties medewerkers hebben ondernomen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, in de periode na het invullen van de WerkVermogensMonitor (WVM). Daarnaast is aan de medewerkers gevraagd wat ze van het project vinden.

Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen acties hebben ondernomen in het afgelopen jaar. Veelal op het gebied van werkdruk, plannen, werk-privé balans, fysieke werkbelasting en leefstijl. Een deel daarvan is niet via de werkgever gedaan, dit lijkt met name het geval bij acties gericht op leefstijl. Acties op het gebied van werkdruk lijken voornamelijk via de werkgever te gaan. Bij een van de zorginstellingen lijkt het erop dat medewerkers die acties hebben ondernomen stabiel zijn gebleven in werkvermogen terwijl degene die geen acties hebben ondernomen iets achteruit zijn gegaan in werkvermogen.

Bij drie van de zorginstellingen lijkt er een lichte verbetering te zijn in gezondheid. Maar meer mensen geven hun werkvermogen een 6 of lager vergeleken met de WVM in 2011. Bij de vierde instelling is een lichte afname in gezondheid geconstateerd.

Het project zelf wordt met een voldoende beoordeeld.

Neem een kijkje in de hangar van KLM en steun goed doel

Duchenne-heroesOnlangs hebben een aantal collega’s van PreventNed een kijkje mogen nemen in de motorshop en hangars bij KLM. Deze rondleiding werd gegeven door Stan van der Veld. Stan is werkzaam bij KLM en privé zet hij zich als fanatiek mountainbiker in tegen de ziekte Duchenne. Duchenne is een uiterst wrede (en helaas nog altijd dodelijke) spierziekte bij kinderen.

‘Duchenne’ is te ‘klein’ om een interessante markt te vormen voor de farmaceutische industrie. Hierdoor is er weinig geld beschikbaar voor onderzoek. Bij jongens met de ziekte van Duchenne breken gezonde spieren na de geboorte af. Vanaf de pubertijd is een rolstoel onvermijdelijk. Ook de spieren rondom hart en longen breken af. Dit maakt de ziekte tot nu toe altijd fataal op jonge leeftijd. Het probleem is daarmee te groot en te hard om niets te doen.

Duchenne Heroes
Duchenne Heroes is een 7-daagse monster-mountainbiketocht waarmee honderden deelnemers bekendheid geven aan de ziekte en sponsor-initiatieven ontplooien.  Onderzoek naar een medicijn tegen de ziekte van Duchenne of zijn verwoestende effecten wordt op deze wijze voor een belangrijk deel gefinancierd door Nederlandse mountainbikers. Er worden goede resultaten bereikt. De levensverwachting is in enkele jaren significant gestegen tot ongeveer 30 jaar. Het leven van een Duchenne patiënt is daarmee echter nog veel te kort. Daarom is er nog altijd geld nodig voor onderzoek.

Rondleiding motorshop of hangaar KLM
Deelnemers aan Duchenne Heroes halen nooit zomaar geld op, maar koppelen deze fondsenwerving meestal aan een dienst, activiteit of evenement. In dat kader bied Stan op beperkte schaal een rondleiding door de motorshop of hangaar aan. Hij doet dat in zijn eigen tijd en vraagt daarvoor een donatie van 25 euro per persoon. De opbrengst gaat 100% naar de strijd tegen Duchenne.

Stan: “Ik vind het leuk om te doen en ik denk dat veel mensen het leuk vinden om een kijkje achter de schermen te nemen. Als we daar een mooi doel mee kunnen dienen zijn er alleen maar winnaars.”

Meer informatie:
Duchenne vernietigt de spieren van jonge jongens. Nederlandse mountainbikers strijden voor een medicijn. Een bijdrage leveren? Klik hier:  <http://www.duchenneheroes.nl/PersonalPage.aspx?personId=2253> . Of neem een kijkje op de facebook pagina van Stan: http://www.facebook.com/pages/Stan4Duchenne/279458838770219

Nuttige informatie? Deel deze pagina dan op de netwerken hieronder:

Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid uitgereikt

Uitreiking-inspiratieboek-Duurzame-inzetbaarheidHet Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid is uit en werd maandag 18 maart tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt. Iedereen die een bijdrage aan het Inspiratieboek heeft geleverd was uitgenodigd, waaronder de deelnemers van het Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid.

Twee jaar lang hebben 15 zorg- en welzijnsorganisaties kennis en ervaringen rondom duurzame inzetbaarheid met elkaar gedeeld. Het Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid is daarvan het eindresultaat.

Van talentontwikkeling tot ziekteverzuimbeleid, van levensfasebewust personeelsbeleid tot loopbaanontwikkeling. In 17 artikelen wordt u meegenomen in de wereld van het wat en hoe van duurzame inzetbaarheid. Met theorie en praktijkvoorbeelden uit het noorden, willen zij het thema extra op de kaart te zetten en anderen inspireren om met duurzame inzetbaarheid aan deslag te gaan.

ZorgpleinNoord is trots op het eindresultaat, een boek vol praktische handvatten voor een concrete eerste (of vervolg) stap op de weg naar duurzame inzetbaarheid. Zij bedanken alle deelnemers van het lerend netwerk, het ministerie van VWS en anderen die een bijdrage aan het inspiratieboek hebben geleverd en zonder wie het boek niet tot stand had kunnen komen.

Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid

Feike Sybesma (DSM): eredoctoraat bevorderen duurzaamheid

De rol van het bedrijfsleven
Op 20 januari jl. was in Buitenhof Feike Sijbesma, CEO van DSM te gast. Vorige week kreeg hij een eredoctoraat van de Universiteit van Maastricht voor de manier waarop hij en DSM duurzaamheid in het hart van de bedrijfsvoering plaatsen. Deze week houdt hij op het World Economic Forum in Davos een speech over de rol van het bedrijfsleven nu en in de toekomst. In Buitenhof geeft hij een toelichting.

Terugblik: Stichting Fokus Exploitatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid

logo-FokusOnder de titel ‘Regio I vitaal en krachtig’ is zorginstelling Fokus Exploitatie aan de slag gegaan met de thema’s gezondheid en duurzame inzetbaarheid. In de werkgroep ‘Vitaliteit’ is onder begeleiding van Kees der Weduwe (BewegenWerkt) gewerkt aan een heldere visie en een uitgebreide activiteitenkalender voor 2012.

Met uiteenlopende activiteiten is aandacht gegenereerd voor gezondheid en inzetbaarheid. Zo was er een stappentellercompetitie en een verkiezing voor ‘Medewerker van het jaar’. Op de kalender stond ook de inzet van de WerkVermogensMonitor® onder alle medewerkers van regio I. Het doel hiervan was inzicht te krijgen in de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van de medewerkers en de organisatie.

De WerkVermogensMonitor® is ingezet in de periode april – juni 2012. Hieraan heeft 51% van de medewerkers uit Regio I deelgenomen. Het onderzoek heeft zowel voor de individuele medewerker als het management veel informatie opgeleverd. De respons en uitkomsten zijn gepresenteerd aan het management en worden nu in de Fokusprojecten zelf geagendeerd. Locatiemanagers hebben afgesproken dat per project twee aandachtspunten met betrekking tot vitaliteit worden opgenomen in het jaarplan voor 2013.

In bijgevoegde nieuwsbrief wordt teruggeblikt op alle activiteiten uit 2012.
Lees hier verder.

Over Fokus:
Fokus maakt het voor mensen met een lichamelijke handicap mogelijk onafhankelijk en zelfstandig te leven. Dat doen zij door in aangepaste woningen assistentie te verlenen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Die assistentie wordt op afroep en op aanwijzing van de cliënt verleend. www.fokus.nl

Preventned verbetert gezondheid medewerkers

Krehalon Industrie B.V. in Deventer is gespecialiseerd in meerlaagse, hoog barrière krimpverpakkingen. Het bedrijf exporteert naar markten in heel Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Oceanië en Midden- en Noord-Amerika. In totaal werken er ongeveer 200 medewerkers.

Duurzamer inzetbaar

Als bedrijf kent Krehalon Industrie hoge vaste kosten en sterk fluctuerende grondstofkosten. Deze grondstofkosten kunnen niet rechtstreeks aan de markt doorberekend worden. Zij wilde als onderneming minder afhankelijk worden van deze situatie. Door meer focus te leggen op kwaliteit, service, flexibiliteit, eenvoud en werkklimaat willen zij groeien. Duurzame inzetbaarheid is dan ook een belangrijke peiler van hun organisatie.

Gezondheid werknemers

Als organisatie streeft Krehalon Industrie naar een inspirerend, gezond en veilig werkklimaat en werkt daaraan op een aantal niveaus:

  1. Leeftijdsopbouw
    Krehalon heeft te maken met een vergrijzend werknemersbestand. Ze leggen contacten met de arbeidsmarkt om jongeren binnen te halen en proberen door middel van snuffelstages hun naamsbekendheid vanaf het VMBO te verhogen.
  2. Samenwerking met ROC
    Krehalon blijft het personeel opleiden, ook de 60plussers. Het verfrist het werk voor de werknemers en de kwaliteit wordt verhoogd. Inspiratie in het werk verhogen is heel belangrijk om uitval te voorkomen.
  3. Belasting van medewerkers
    Een werkgroep bestaande uit extrusie operators heeft aangegeven wat (fysiek) zwaar is in de werkzaamheden. Al deze praktische punten op detailniveau worden opgepakt. Op deze manier willen ze de werkbelasting structureel verlagen, zodat mensen op hun 65e dit werk ook nog kunnen doen.

Gezondheidstest medewerker

Daarnaast werken ze ook aan de belastbaarheid van medewerkers. Elke twee jaar voeren ze een PMO uit, vaak samen met de WerkVermogensMonitor van PreventNed. Uit deze onderzoeken komen zaken naar voren waaraan ze als organisatie met hun medewerkers kunnen werken. Hun verzuimpercentage ligt nu (te) hoog. Door onderzoek proberen ze op afdelings- en ploegenniveau meer inzicht te verkrijgen om deze problematiek gericht te kunnen aanpakken. De leidinggevenden worden hiervoor opgeleid.

Gezond op het werk

Naar aanleiding van de resultaten uit de WerkVermogensMonitor is het BRAVO-project gestart. BRAVO staat voor (meer) Bewegen, (minder) Roken, (minder) Alcohol, (gezondere) Voeding en (meer) Ontspanning. Op basis van BRAVO zijn de medewerkers bijeengekomen en heeft het management om input gevraagd: hoe kunnen we samen tot een hoger gezondheidsniveau komen? Krehalon is hierbij de discussie aangegaan met de medewerkers: in hoeverre mag een organisatie zich bemoeien met de gezondheid van medewerkers? Die discussie kan je als werkgever voeren. Medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar werkgever en werknemers hebben wel een wederzijds belang rondom dit thema. “We stimuleren en faciliteren, maar leggen als organisatie niets op”. Zonder draagvlak op de werkvloer is er geen duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Een concrete stap in deze is het structureel opzetten van een dialoog tussen leidinggevende en medewerker over gezondheid. Dit kan je vergelijken met een functioneringsgesprek. In dit kader gaan zij de mogelijkheden onderzoeken van een op het ‘huis-van-werkvermogen’ gebaseerde gesprekstool.

Wilt u ook meer weten over de WerkVermogensMonitor of over onze BRAVO-instrumenten, neemt u dan contact met ons op.

AriënsZorgpalet wint Energiek Award 2012

Energiek-Award-2012ArënsZorgpalet heeft de Energiek Award 2012 gewonnen. De award werd donderdag 13 december bij GGNet in Apeldoorn uitgereikt. Initiatiefnemers WGV Zorg en Welzijn en Salland verzekeringen overhandigden de Energiek Award aan de organisatie in zorg en welzijn met de ‘gouden aanpak’ op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

AriënsZorgpalet, Fatima Zorg en Zorggroep Sint Maarten waren geselecteerd na een voorronde waarin medewerkers hun organisatie konden aanmelden voor de Energiek Award 2012. Het feit dat medewerkers deze organisaties zo’n warm hart toedragen is een groot goed, aldus de jury. Vervolgens kon via de website van de Energiek Award gestemd worden. De vakjury bracht vervolgens hun stem uit op de drie genomineerden.

De jury loofde winnaar AriënsZorgpalet om haar jarenlange inzet op vitaliteit van haar medewerkers. Het is investeren en blijven investeren, het is onze cultuur geworden. “Vitaliteit is van ons allemaal”.

Winnaars congres Fit to Work

PreventNed en Bewegen Werkt hebben tijdens het congres Fit to Work op 8 november jl. aan de congresdeelnemers gevraagd hoe vitaal en inzetbaar zij de medewerkers in hun organisatie vinden. Centraal in deze vraag staan de verdiepingen én het dak van het huis van werkvermogen, bekend van de WAI (Work Ability Index).

De volgende twee bedrijven hebben door het invullen van het formulier een prijs gewonnen:

•De hardloopclinic is gewonnen door Avebe.
•Het project met de WerkVermogensMonitor® voor max. 50 medewerkers is gewonnen door Flevoziekenhuis.

Gefeliciteerd namens PreventNed en Bewegen Werkt.

De winnaars worden binnenkort door ons benaderd over een nader te bepalen datum om de prijs in ontvangst te nemen.

Meer informatie t.a.v. het congres Fit to Work kunt u lezen door onderstaande link aan te klikken.
http://blikopwerk.wordpress.com/2012/11/15/inzetbaarheid-organisaties-bezoekers-fit-to-work/

 

Inzetbaarheid organisaties bezoekers Fit to Work

Huis-van-WerkvermogenBewegen Werkt – PreventNed heeft tijdens het congres Fit to Work op 8 november jl. aan de congresdeelnemers gevraagd hoe vitaal en inzetbaar zij de medewerkers in hun organisatie vinden. Centraal in deze vraag staan de verdiepingen én het dak van het huis van werkvermogen, bekend van de WAI (Work Ability Index).

De vier verdiepingen in het huis van werkvermogen representeren de domeinen gezondheid, competenties, waarden en arbeid. Per domein zijn 2 of 3 vragen gesteld, in totaal 10 vragen. 75 organisaties vulden het formulier in op de stand van PreventNed – Bewegen Werkt. Op de 10 vragen werden gemiddeld de volgende scores behaald:

1 xsmiley-not-amused

5 xsmiley-neutral

4 xsmiley-happy

Uitslag enquête
De etages Gezondheid en Arbeid behoeven de meeste aandacht volgens de congresbezoekers. Vooral de energie van medewerkers is zorgelijk binnen het thema gezondheid. Binnen de etage Arbeid werd het ondersteunen van medewerkers door leidinggevende en het aanwezig zijn van voldoende hulpbronnen minder goed gescoord. De etage Waarden, gericht op betrokkenheid bij de organisatie en veiligheid binnen de organisatie, scoorde neutraal tot goed. Het beste scoorde de etage Competenties. Beursbezoekers vinden dat de medewerkers binnen hun organisatie voldoende opgeleid en competent zijn. Het dak van het huis is het sluitstuk, met de 10e vraag die luidt: Zijn de medewerkers goed inzetbaar? Ondanks de verbeterpunten vindt men vrijwel unaniem dat de medewerkers goed inzetbaar zijn.

Boek ‘Werkvermogen’
Iedereen die het formulier heeft ingevuld op het congres, ontving het boek ‘Werkvermogen, Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid’ van Duco Molenaar. Onder de invullers werd een project met de WerkVermogensMonitor® en een hardloopclinic verloot. De prijswinnaars zijn bekend gemaakt op www.bewegenwerkt.nl.

Manifest 100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid

Het ministerie van SZW is gestart met het project duurzame inzetbaarheid met als doel het thema hoog op de agenda zetten bij werkgevers en werknemers, en stimuleren en faciliteren dat zij er op de werkvloer mee aan de slag gaan.

Als onderdeel van het project hebben de Minister en staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze zomer in totaal 100 werkgevers uitgenodigd. Werkgevers van grote en kleine ondernemingen en uit verschillende sectoren, die allemaal actief zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ze hebben ze gevraagd hun ervaringen te delen. Wat doen ze, wat werkt goed, wat levert het op? De opbrengst van die bijeenkomsten zijn vorm gegeven in een manifest 100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid; en we werken nog lang en gelukkig.

Maatschappelijk en economisch belang
Het manifest laat zien dat slimme werkgevers en werknemers nu al investeren in duurzame inzetbaarheid. Tijdig in actie komen zorgt ervoor dat mensen langer en beter kunnen werken. De potentiële baten voor de Nederlandse economie als geheel zijn groot.

Het loont, de business case is positief
De 100 werkgevers laten zien dat er op het terrein van duurzame inzetbaarheid veel te winnen valt voor werkgevers en werknemers. In deze business cases wordt zichtbaar dat de investeringen in duurzame inzetbaarheid op afzienbare termijn – soms al binnen een jaar – kunnen worden terugverdiend. Werkgevers die bijvoorbeeld investeren in de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers, verdienen dat terug via een daling van het ziekteverzuim en in aantrekkelijk werkgeverschap.

Maatregelen toepassen op de werkvloer
Ook biedt het manifest een staalkaart van mogelijkheden en praktische tips, waar geïnteresseerde werkgevers mee aan de slag kunnen. Vanzelfsprekend bestaat dé gouden tip niet, elk bedrijf of organisatie is anders. Werkgevers zullen – op basis van de doelstellingen van het bedrijf of de organisatie – in gesprek met werknemers moeten bepalen wat nu nodig is om die ambitie met deze medewerkers in hun onderneming waar te kunnen maken.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid
Duco Molenaar (directeur PreventNed): “Uit ervaring merken wij dat steeds meer organisaties met duurzame inzetbaarheid aan de slag willen. De wil is er, maar organisaties weten niet altijd hoe ze dit kunnen aanpakken. PreventNed kan u helpen om inzicht te krijgen in de productiviteit, gezondheid en inzetbaarheid van uw medewerkers. Dit doen wij onder andere met het inzetten van de WerkVermogensMonitor ® die wij in samenwerking met het Erasmus MC hebben ontwikkeld. Dit wetenschappelijk onderbouwde instrument geeft vroegtijdig inzicht in het risico van uitval van medewerkers, waardoor uitval is te voorspellen én te voorkomen. Op organisatieniveau leidt het onderzoek met de WVM tot adviezen ter verbetering van gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit.”

Wilt u met duurzame inzetbaarheid aan de slag, neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Kijk voor het manifest op www.duurzameinzetbaarheid.nl.