donderdag 7 oktober 2021

Hoe je als alleenstaande medewerker de juiste noodzaak aantoont.

“Kun jij dit even oppakken?”. Deze vraag wordt regelmatig vanuit het management gesteld en levert af en toe een behoorlijke werkdruk op bij de medewerkers die daar invulling aan moeten geven. Daarnaast sta je er als uitvoerder vaak alleen voor.

Als het onderwerp van de vraag ook nog eens complex is, dan wordt het uitwerken van de vraag nog ingewikkelder. Er ligt dan een risico op de loer om er ‘maar een invulling’ aan te geven. Bijvoorbeeld; “laat ik maar iets doen, ongeacht wat, dan kan ik deze vraag ook weer afvinken”.

Hoe kan je als je alleen staat toch een goede invulling geven aan complexe vragen?

Vraag meer informatie

Zorg dat je heldere informatie hebt op basis waarvan je keuzes kunt maken die ertoe doen. Het doel van duurzame inzetbaarheid als complex vraagstuk is vaak het ‘langdurig met plezier aan het werk houden van de medewerkers’. Als dit het doel is, moet je erachter zien te komen waar de medewerkers nu minder plezier door hebben. Deze focus kun je dan omzetten in gerichte actie!

Urgentie/Noodzaak

Toon aan dat er een hoge urgentie is in de ondergrond van de vraag. Dit kun je doen door vanuit het denkkader van alle stakeholders te kijken naar de opbrengst of het resultaat van de stappen die gezet moeten worden. De noodzaak kan voor het management een andere zijn dan voor de medewerkers of voor de afdeling HR.

Samen werken

Zorg daarnaast voor een ‘sparringspartner’. Het grootste risico voor het mislukken van de aanpak van complexe vraagstukken is het idee dat een enkelvoudig antwoord voldoet.

Bijvoorbeeld; Duurzame inzetbaarheid verbeter je niet met een kist appels bij de deur. Het is een mooi gebaar, dat is duidelijk, maar het lost niet het complexe vraagstuk van Duurzame inzetbaarheid op. Door samen te werken met een collega of iemand vanuit een andere laag in de organisatie kan je die enkelvoudige oplossingen beperken. Daarnaast geeft het ruimte om breder te denken.

Door deze 3 punten te gebruiken vóórdat je aan de slag gaat met een complex vraagstuk, is de kans op een goede invulling en uitwerking vele malen groter.

Succes.

Duco Molenaar is oprichter en mededirecteur van Preventned. Zijn ultieme droom is dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat.  Hij schrijft blogs over rendement en inzetbaarheid. Waarin hij laat zien dat het een niet zonder het ander kan om te bereiken dat een organisatie floreert met de mens als uitgangspunt.