Huis van Werkvermogen | Preventned

vrijdag 24 juni 2022

Hoe kan je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers meten?

Duurzame inzetbaarheid, een term die we ondertussen al een hele tijd gebruiken. Maar nog steeds vinden veel organisatie het moeilijk om duurzame inzetbaarheid te meten.

En dat is het ook.

‘Duurzame inzetbaarheid’ is niet iets waar je even een meetlint tegen aan kan houden. Er zijn veel factoren die hier een rol bij spelen. Gezondheid natuurlijk, maar ook de competenties, motivatie en werkomstandigheden. En het is ook nog eens zo dat deze onderdelen voor verschillende medewerkers zwaarder of lichter kunnen wegen.

Duurzame inzetbaarheid is gewoonweg complex en dynamisch.

Hoe kunnen we dan toch de duurzame inzetbaarheid in kaart brengen van medewerkers?

Werkvermogen meet duurzame inzetbaarheid

Gelukkig blijkt werkvermogen zeer geschikt om duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen. De verschillende voorwaarden om duurzaam inzetbaar te kunnen zijn, komen namelijk samen in het Huis van Werkvermogen. Daarnaast heeft werkvermogen een voorspellende waarde op verzuim en uitval. Daarmee heeft het ook het duurzame aspect in zich.

“Werkvermogen is de mate waarin een medewerker, zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch), in staat is om zijn of haar huidige werk nu en in de nabije toekomst uit te oefenen.”

In het boek ‘Werkvermogen. Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid’ worden alle vragen die je zou kunnen hebben over werkvermogen en duurzame inzetbaarheid behandeld.

Van de oorsprong van de term in Finland, de wetenschappelijke kant, en veel, heel veel voorbeelden uit de praktijk. Het komt allemaal naar voren in het boek. Al met al een naslagwerk dat niet kan ontbreken in je boekenkast.