Duurzame inzetbaarheidWaar gaat duurzame inzetbaarheid eigenlijk over? Als je iemand vraagt naar de definitie van het begrip dan komen er allerlei woorden en begrippen naar boven. Zoals ‘langer doorwerken’ of ‘met plezier naar je werk’ of ‘gezond blijven in je werk’ of ‘levensfasebewust personeelsbeleid’ etc.. Het kan alle kanten op.

Om het toch wat in te kaderen hanteren wij in ons dagelijks werk de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid opgesteld volgens de Sociaal Economische Raad (SER). En dat zijn:

  1. Workability
    Werkvermogen; fysiek, psychisch en sociaal arbeidsvermogen
  2. Employability
    Vermogen om productief en belonend werk te vinden
  3. Vitaliteit
    Gezondheid/energie en motivatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Organisaties zullen steeds meer inspanningen moeten ontwikkelen om hun medewerkers ‘gezond’ en ‘in huis’ te houden. Binnen de klassieke werkwijze is het gezondheidsbeleid bij de meeste bedrijven reactief. Dat wil zeggen dat er pas actie wordt ondernomen op het moment dat kosten zichtbaar worden en dat is vaak als er verzuim optreedt. Een proactief beleid, dat is gericht op de preventie van uitval van medewerkers. Dit is in veel gevallen nodig om kosten te voorkomen.

Het loont

Werkgevers van grote en kleine ondernemingen en uit verschillende sectoren, die allemaal actief zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid laten zien dat er op het terrein van duurzame inzetbaarheid veel te winnen valt voor werkgevers en werknemers. Investeringen in duurzame inzetbaarheid kunnen op afzienbare termijn – soms al binnen een jaar – worden terugverdiend. Werkgevers die bijvoorbeeld investeren in de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers, verdienen dat terug via een daling van het ziekteverzuim en in aantrekkelijk werkgeverschap.

Afstemming

Binnen een proactieve aanpak is het van belang dat de interventies of activiteiten die worden ingezet aansluiten bij de organisatie. Dus ons advies is: bepaal in welke fase u zich met uw organisatie bevindt, inventariseer wat nodig is in de organisatie en bekijk vooral de behoeften van de medewerkers.

Zijn uw medewerkers duurzaam inzetbaar?

Dat is natuurlijk de vraag. Hoe zit het in uw organisatie? Onze visie is dat iedereen in Nederland gezond en met plezier naar zijn werk gaat, nu en in de toekomst. Dit doen wij door middel van het inzetten van onze adviezen en diensten. Wilt u meer weten over ons en onze diensten, klik dan hier of surf eens door onze website, om te lezen wat wij allemaal tegen komen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.