Eenvoudig en succesvol ESF-subsidie aanvragen

europa-afbeeldingMeer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Belangrijk voor u om te weten is, dat alle dienstverlening van Preventned voor deze subsidie in aanmerking komt. En alle aanvragen die de afgelopen 2 jaar door Preventned zijn behandeld zijn goedgekeurd.

ESF-aanvragen-100procent-toegekend

Hulp bij aanvragen
Projecten die voor de ESF-subsidie in aanmerking komen, moeten aan een aantal criteria voldoen. Bent u geïnteresseerd in het aanvragen van de ESF-subsidie, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag met de aanvraag en de afwikkeling.

Aanvraagcriteria
Uw project moet aan de volgende eisen voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie.
Zoals:

  • uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling

  • uw project richt zich op de thema’s uit de regeling

  • uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100,- per uur.

Hoogte subsidie
Er is voor het  thema Duurzame Inzetbaarheid nu maximaal € 13.000.000,- beschikbaar. Maximaal 50% van de projectkosten kan worden vergoed met deze subsidie. U kunt maximaal €10.000,- aanvragen. Als Preventned de aanvraag voor u regelt en uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt 10% van het toegewezen subsidiebedrag in rekening gebracht (maximaal € 1.000,-).

Aanvraagperiode
Uw aanvraag willen wij uiterlijk 14 november 2016 bij het Ministerie indienen. Neemt u daarom voor 31 oktober 2016 contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor deze subsidie en hulp nodig heeft bij het invullen van de aanvraag. U kunt via email arnold.scholten@preventned.nl contact opnemen met Arnold Scholten, directeur Preventned.

Meer informatie
Op de website van Agentschap SZW vindt u meer informatie over deze ESF- subsidie regeling.

NB. Wilt u zelf uw aanvraag verzorgen en indienen, dan heeft u tot 25 november 2016 de tijd.