woensdag 24 augustus 2022

Steeds meer medewerkers maken zich grote zorgen over hun financiële situatie. En deze zorgen hebben een direct en nadelig effect op hun werkvermogen, productiviteit en geluk, dat zien wij terug in de verzamelde data van afgelopen tijd (2020-2022, n=8841).

Zo zie je in onderstaande afbeelding welk percentage medewerkers matig tot slecht scoort op werkvermogen, per antwoordcategorie bij de stelling: “Ik maak mij grote zorgen om mijn financiële situatie”.

Uit deze gegevens kunnen we het volgende afleiden:

Van de medewerkers die zich regelmatig tot altijd grote zorgen maken om hun financiële situatie, heeft 30% een matig of slecht werkvermogen, oftewel een verhoogd risico om uit te vallen. Van de medewerkers die zich géén grote zorgen maken om hun financiële situatie heeft 11% een verhoogd risico op uitvallen.
Anders gezegd; Bij bijna 1 op de 3 medewerkers die zich grote zorgen maakt om zijn financiële situatie, is de kans groot (90%) dat hij binnen nu en 2 tot 4 jaar niet meer in staat is zijn huidige werk uit te kunnen voeren.

Financiële zorgen heeft sterk effect op het werkvermogen

Uit de onderzoeken bij onze klanten komt het thema ‘financiële zorgen’ steeds vaker naar boven als stuurfactor*. En dat betekent dat het werkvermogen, van medewerkers die zich vaker grote zorgen maken om hun financiële situatie, lager (slechter) is dan medewerkers die zich minder vaak zorgen maken.

Op tijd de juiste ondersteuning bieden

Financiële zorgen kunnen tot veel stress en conflicten leiden. Mensen schamen zich vaak voor het hebben van financiële problemen waardoor ze (te) lang wachten met het aankaarten van dit probleem. Naast schaamte gaat het leven met geldzorgen vaak gepaard met psychische problemen en de daarbij komende negatieve emoties als angst, gebrek aan zelfvertrouwen, verdriet en neerslachtigheid.

Als organisatie kan je medewerkers helpen de juiste ondersteuning te vinden. Dit is van groot belang. Niet alleen voor de betreffende medewerkers, maar ook voor de organisatie zelf.

Een laag werkvermogen leidt tot lagere productiviteit

Want, zoals het Erasmus MC heeft uitgezocht; een laag werkvermogen leidt tot lagere productiviteit én minder geluk. Medewerkers met een verminderd werkvermogen scoren op arbeidsproductiviteit statistisch significant lager dan medewerkers met een goed of uitstekend werkvermogen.
Daarnaast is uit onderzoek gebleken  dat medewerkers met een slechter werkvermogen ook vaker verzuimen. Dit zijn gevolgen van een verminderd werkvermogen welke resulteren in extra kosten.

Door aan de slag te gaan met de financiële zorgen van je medewerkers kan je het werkvermogen versterken, de productiviteit verbeteren én het geluk verhogen.

Wil je weten of dit bij jouw medewerkers ook speelt, of wil je meer weten over hoe je als organisatie het thema financiële zorgen bespreekbaar kunt maken en je medewerkers kunt helpen hier mee om te gaan?

Plan dan een gratis consultgesprek met ons in:

*Door middel van een factorenanalyse kan de belangrijkste factor om het werkvermogen te verbeteren of te behouden achterhaald worden. Dit noemen we een stuurfactor. Deze factor beïnvloedt het werkvermogen van de medewerkers en heeft een hoge prioriteit om actief op in te zetten.


Ook benieuwd naar bepaalde trends of indicatoren uit de Preventned-database? Mail je verzoekjes naar mij eveline.berende@preventned.nl en wie weet wordt jouw idee verwerkt in deze serie blogs.

De preventned-database bevat cijfers van BV Nederland mbt WerkVermogen, Werkbeleving, Bevlogenheid, Leiderschap en nog 50 andere stuurfactoren waar de WerkVermogensMonitor® op toetst.

Eveline Berende organiseert bij Preventned de interne processen. Zij is creatief in haar werk en denken en heeft bij van alles gelijk een beeld. Haar blogs gaan over wat haar persoonlijk raakt rondom haar eigen inzetbaarheid ondersteunt door cijfers uit onze database. Herkenbaar, persoonlijk en informatief tegelijk.