Geluk en rendement Preventned

woensdag 26 juli 2017

‘Wat ga je doen ná deze functie?’, vroeg de directeur aan Erik-jan toen hij net in dienst was.

Erik-Jan zat even met zijn oren te klapperen. Toch wel enigszins verbaasd dat bij een kennismakingsgesprek al meteen werd vastgesteld dat hij niet lang zou blijven.

Samen bespraken zij daarna de ambities van Erik-Jan. Een open gesprek tussen twee mensen die praten over de toekomst en hoe zij elkaar kunnen versterken.

Rol directeur

Het mooie aan dit gesprek is de rol van de beiden heren. De directeur ziet de mogelijkheden en potentie van Erik-Jan. Hij snapt dat deze functie niet per definitie het eindpunt is voor Erik Jan, maar dat hij op doorreis is. Dat hij een reis maakt om zich persoonlijk te ontwikkelen.

In de tussentijd zal hij echter met zijn talenten en de hulp en ruimte die hij krijgt om zich te ontwikkelen, bijdragen aan de groei van de organisaties waar hij verblijft. De directeur krijgt een gemotiveerde medewerker die zich gesteund en gezien voelt en een diepere commitment heeft met de organisatie. Zo krijg je een win-win situatie.

Verrassend eigenaarschap

Ik was erg verrast toen Erik-Jan dit tegen mij vertelde. Ik vind het getuigen van eigenaarschap van de directeur. Zo cool en open-minded om dit te bespreken met medewerkers. Dit gaat over de ander zien en horen. Tuurlijk zal er altijd duidelijkheid moeten blijven over wat je elkaar wel en niet kan bieden. Maar het uitgangspunt is elkaar helpen en versterken. En zo gelukkiger maken.

En nu jij?

Het gesprek aangaan kan je natuurlijk op allerlei manieren doen. Ben je leidinggevende dan kan je dit nu al doen bij jouw teamleden. Stel hen de vraag. Wat wordt jouw volgende stap? Hoe wil jij je verder ontwikkelen en hoe kan ik jou daarbij helpen? Zo cool!

Als Directeur of HR-verantwoordelijke kan je leidinggevenden en medewerkers stimuleren hierover in gesprek te gaan met elkaar. Hoe kunnen jullie als organisatie de medewerkers helpen de volgende stap te zetten? Wat hebben zij hiervoor nodig en wat kan de organisatie hiervoor bieden?

Het wordt dan een dialoog over samenwerken en verder kijken dan alleen de inhoud van het werk. Medewerkers worden gestimuleerd en voelen zich gesteund. Komen meer in hun kracht en worden gelukkiger.

Eigenaarschap is
…met gedeelde verantwoordelijkheid het gezamenlijke doel realiseren

De link naar eigenaarschap is in dit verhaal snel gemaakt. Elkaar versterken, verantwoordelijkheden en verwachtingen duidelijk hebben. Mooi dat je dat direct bespreekt bij een nieuwe medewerker. Dit geldt natuurlijk ook voor het stimuleren van eigenaarschap bij huidige medewerkers.

De rol van eigenaar ligt bij de directie. HR kan hierin faciliteren en de medewerker kan dan zijn rol hierin pakken. Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en rol. En allemaal met een gezamenlijk doel voor ogen.

Mirjam PeekMirjam Peek houdt zich bij Preventned bezig met communicatie voor klanten en voor Preventned. Zij schrijft over wat zij ziet waar klanten mee worstelen. Dit doet zij vanuit haar hart om de lezer in beweging te krijgen of bewust te laten worden over zijn of haar geluk.