Marjon Derksen, afdeling HR van De Heus
Heel hartelijk dank voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren! Ik denk dat we er zeker in zijn geslaagd gezond en met plezier werken op de kaart te zetten.

Ans Christophe, Lid van het college van Bestuur van CITAVERDE College
CITAVERDE College kenmerkte zich 6 jaar gelegen door een verouderd personeelsbestand met een geleidelijk oplopend ziekteverzuim, dalende leerlingaantallen waardoor inkomsten naar beneden gingen en jonge medewerkers dreigden ontslagen te worden en een traditioneel maar gedegen insteek m.b.t. functionerings- en beoordelingsgesprekken.

De WerkVermogensMonitor® werd ingezet voor medewerkers en leverde goede inzichten voor een passende aanpak, voor extra begeleiding en aanscherping van gesprekscyclus met medewerkers.

Positief aan de samenwerking is het verkrijgen van objectiveerbare extra informatie over hoe de organisatie ervoor staat, handelingsconcepten, begeleidingstrajecten en de focus die in positieve zin daarmee weer wordt gelegd op de duurzame inzetbaarheid als verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

Ik zou Preventned aanbevelen, omdat het organisaties helpt om hun koers m.b.t. duurzame inzetbaarheid zelf beter te kunnen uitzetten. Het blijft altijd zelf hardwerken, maar de herhaling van acties op dit front is lonend. Immers ons ziekteverzuim is flink gedaald en motivatie van medewerk(st)ers is gestegen.

Paul van Minnen, Manager Bedrijfsvoering bij Talis
De door jullie begeleide sessies om vervolg te geven aan de werkvermogensmonitor heb ik als erg positief ervaren. Gedurende die sessies hebben we met de twee subteams goed kunnen bepalen welke thema’s volgens de subteams het meest relevant zijn om op te pakken.

Vervolgens hebben we die thema’s in de sessies ook goed weten te prioriteren op basis van de vragen hoeveel mensen het raakt en hoeveel invloed we er zelf als (sub)team op hebben.
De sessies hebben ook een mooi gesprek op gang gebracht, zowel in de subteams als binnen de gehele afdeling. Complimenten ook voor jullie begeleiding van de sessies, zeker nu de sessies niet altijd vanzelf liepen. Kortom; een mooie aftrap om er ook écht mee aan de slag te gaan!

Rogier Hoogstraate, Hoofd Planning & Control bij Bravis Ziekenhuis
Het product “van inzicht naar inzetbaarheid”, de expertise van de adviseur en de gestructureerde aanpak hebben geleid tot een prioriteitenlijst van noodzakelijke veranderingen die vallen binnen de cirkel van betrokkenheid & beïnvloedbaarheid en die kunnen leiden tot verbetering van het werkplezier en inzetbaarheid van de medewerkers op de afdeling planning & control.