Interview met Kris Schuurman – van der Veen, P&O Adviseur van Zorggroep Groningen

“Het lijkt intern wel een trend aan het worden om inzetbaar te blijven”

Zorggroep Alle locaties - Magenta 2011.epsVan onderzoek naar beleid
Met de ervaringen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek van twee jaar geleden, heeft Zorggroep Groningen nu gekozen voor een onderzoek met de WerkVermogensMonitor (WVM) van PreventNed. Deze keer moest het anders. Afdeling HR heeft hiervoor op voorhand voorwaarden en criteria opgesteld; meer draagvlak en breedte, werkgroepen, medewerkers betrekken bij het onderzoek en snellere en efficiëntere terugkoppeling.

 

image-2014-06-03Kris Schuurman – van der Veen: “De kracht zit ‘m in de opvolging die we nu geven. Bij het vorige onderzoek hebben we te lang gewacht met het terugkoppelen van de resultaten. Hierdoor herkende de medewerkers zich niet meer in de situatie. Dat hebben we bij dit onderzoek veel uitgebreider aangepakt.

Ten eerste, en dat is het mooie van dit onderzoek,  is dat medewerkers na het invullen van de WVM hun individuele resultaat al gelijk te zien krijgen. Dit vergroot het enthousiasme en de betrokkenheid aan het onderzoek.

Ten tweede hebben we vanaf het begin het management team en de afdelingshoofden erbij betrokken. Waardoor we nu van het MT een commitment hebben dat de 4 speerpunten die uit dit onderzoek zijn gekomen op de agenda staan. Nu is er meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid.”

Lees meer uit het interview met P&O adviseur van Zorggroep Groningen: