Uit het interview met Kris Schuurman – van der Veen, P&O Adviseur

“Blijf in de tijd checken hoe actueel een onderwerp nog is. Leg het niet op maar houd draagvlak binnen het team.”

Tips en trucs bij onderzoek met de WerkVermogensMonitor®

  • Voor het creëren van draagvlak is het belangrijk om actiehouders te bepalen in de organisatie en de eindverantwoordelijkheid bij afdelingshoofden neer te leggen. De uitvoering van de actiepunten vindt binnen de afdelingen plaats;
  • Aandacht geven aan speerpunten die over de hele organisatie spelen om herkenbaarheid bij de medewerkers te houden;
  • Het bedrijfsrisico door het verzuim van de medewerkers met een rode en oranje score financieel maken. Dit is een goeie prikkel voor het management;
  • Promoot het onderzoek intern met communicatie. Zorg voor een signaal vanuit het management in de communicatie naar de medewerkers. Continu benoemen van het onderzoek. Interventies, plan van aanpak, nieuwe ontwikkelingen e.d., alles koppelen aan het onderzoek. Laat zien dat het onderzoek geen verplichting is maar dat het van belang is voor de organisatie en de medewerkers;
  • Blijf communiceren via mailingen, intranet, posters, nieuwsbrieven en andere interne communicatiemiddelen want er zit best een lange tijd tussen het onderzoek en de actiepunten. De medewerkers zien dan wat de status is, wat er achter de schermen gebeurt en dat het niet in vergetelheid raakt.

Lees meer uit het interview met P&O adviseur van Zorggroep Groningen: