Interview met Kris Schuurman – van der Veen, P&O Adviseur

“Duidelijk instrument om feedback te krijgen op het eigen functioneren, zowel voor de medewerker als voor de organisatie.”

Maartenshof2014-10Directe feedback vergroot betrokkenheid
“Zorggroep Groningen is een lerende organisatie. Wij willen medewerkers en de organisatie prikkelen, in kwaliteit van de zorg die we geven en hoe medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen. Elke twee jaar doen we daarom beleidsmatig een medewerkersonderzoek. Het vorige medewerkerstevredenheidsonderzoek voldeed niet aan onze eisen. We hebben deze keer gekozen voor de WerkVermogensMonitor® (WVM) omdat we hiermee duidelijk konden krijgen hoe de medewerker als individu scoort in relatie tot werkvermogen, maar ook ten opzichte van zijn collega’s en de organisatie. De WVM is een instrument waarmee je niet alleen als organisatie maar ook als medewerker direct feedback krijgt op jouw eigen functioneren door middel van het individueel rapport. Dit helpt om het enthousiasme en de betrokkenheid te vergroten.

De WVM hebben we aangevuld met modules Emotionele Werkbeleving en Bevlogenheid. Om zo het meest volledig te zijn en om vanuit verschillende invalshoeken de betrokkenheid van medewerkers te toetsen. Verder zijn er nog extra vragen toegevoegd die in het vorig onderzoek waren opgenomen.”

image-2014-06-03-1Tekstuele uitleg goede aanvulling op grafieken
“Het onderzoek wat we twee jaar geleden hebben gedaan was te ingewikkeld. Nu hebben we een rapport van PreventNed ontvangen waarin grafieken staan met een tekstuele uitleg en adviezen. De teksten vullen de cijfermatige terugkoppeling goed aan en wij krijgen daarmee een goede interpretatie van de resultaten. Per afdeling krijg je op gedetailleerd niveau wat de bijzonderheden zijn. De aanbevelingen per afdeling zijn ook voor de leidinggevenden praktisch om mee aan de gang te gaan.”

Terugkoppeling met presentatie
“We hebben er voor gekozen om de resultaten van de afdelingen per locatie terug te koppelen in een presentatie gegeven door PreventNed. Afdelingshoofden konden zo vragen stellen en er was ruimte voor discussie. Met elkaar in gesprek zijn over de aandachtspunten maakt het begrijpelijk en eenduidig en dan is de tekstuele koppeling van de resultaten en de aanwezigheid van PreventNed erg waardevol. Hierdoor is er nu meer draagvlak en mogelijkheden voor borging voor dit onderzoek in de organisatie.”

Lees meer uit het interview met P&O adviseur van Zorggroep Groningen: