maandag 1 augustus 2022

Wakker liggen vanwege financiële zorgen?

De eerste 2 kwartalen van het jaar zitten er weer op.

In eerdere blogs zagen we al dat er een dalende trend te zien is in de productiviteit en dat er een flinke stijging zit in het aantal medewerkers dat risico op een burn-out loopt.

Daarom leek het ons wel goed om dan nu aan het einde van het tweede kwartaal te kijken of er ook iets opvallends te zien is in de factoren die van invloed zijn het burn-outrisico, productiviteit en werkvermogen.

Bij het nader bekijken van deze potentiele stuurfactoren* zagen wij 3 interessante bewegingen:

Toelichting grafiek
Werk-privé balans: In de 1e helft van 2022 gaf 78,5% van de deelnemers aan dat zij vaakt tot altijd een goede werk-privé balans ervaren. Het gemiddelde percentage van de afgelopen 10 jaar is 77,8%
Voldoende slaap: 76,13% van de deelnemers in 2022 geeft aan, aan voldoende slaap toe te komen.
Financiële zorgen: 10,7% van de deelnemers geeft aan regelmatig tot altijd grote zorgen te maken over zijn/haar financiële situatie

BM = Benchmark

We zien dat in 2022 de medewerkers gemiddeld vaker een goede werk-privébalans ervaren ten opzichte van 2021. Zelfs meer dan de benchmark.

Daarnaast zien we dat medewerkers die aan voldoende slaap toekomen een lichte stijging doormaken tov 2021. Maar de benchmark wordt nog altijd niet geëvenaard.

Wat we in de afgelopen maanden ook steeds vaker zien is dat steeds meer medewerkers zich vaker zorgen maken over hun financiële situatie.

Aan deze cijfers te zien lijken ze er letterlijk niet wakker van te liggen. Maar we merken wel dat bij onze klanten dit punt vaak naar boven komt als zijnde een stuurfactor*. En dat betekent dat ons werkvermogen er wel door aangetast wordt. Of anders gezegd; door aan de slag te gaan met de financiële zorgen van je medewerkers kan je het werkvermogen verhogen.

Financiële zorgen kunnen tot veel stress en conflicten leiden. Mensen schamen zich vaak voor het hebben van financiële problemen waardoor ze (te) lang wachten met het aankaarten van dit probleem. Naast schaamte gaat het leven met geldzorgen vaak gepaard met psychische problemen en de daarbij komende negatieve emoties als angst, gebrek aan zelfvertrouwen, verdriet en neerslachtigheid. Als organisatie kan je medewerkers helpen de juiste ondersteuning te vinden.

Wil je meer weten over hoe je als organisatie je kwesties als financiële zorgen bespreekbaar kunt maken, en je medewerkers kunt helpen hier mee om te gaan?

Plan dan een gratis consultgesprek met ons in.

*Door middel van een factorenanalyse kan de belangrijkste factor om het werkvermogen te verbeteren of te behouden helder gemaakt worden. Dit noemen we een stuurfactor. Deze factor heeft een grote invloed op het werkvermogen van de medewerkers en heeft een hoge prioriteit om acties op uit te voeren.

Uit de database

In de Preventned-database zitten alle cijfers van organisaties die in de afgelopen 10 jaar de WerkVermogensMonitor® hebben ingezet.

Dit is een schat aan informatie (niet terug te herleiden naar specifieke organisaties dan wel personen) waar wij graag af en toe in duiken om te kijken of er interessante ontwikkelingen zijn op het gebied van werkvermogen, duurzame inzetbaarheid.

In de serie ‘Uit de database…’ nemen we je mee in deze interessante ontwikkelingen en trends