dinsdag 24 september 2019

De onderzoeksgroep Arbeid en Gezondheid van het Erasmus MC heeft onderzoek uitgevoerd met de verzamelde data van Preventned. De gebruikte dataset bevat informatie van 64.694 werknemers over o.a. werkvermogen, productiviteit, leefstijl, gezondheid, psychosociale- en fysieke werkkenmerken. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de invloed van leefstijl, werk en gezondheid op de inzetbaarheid en de potentiële invloed van interventies op de kosten.

Medewerkers met lager werkvermogen geven een lagere productiviteit aan
Medewerkers met een verminderd werkvermogen scoren op arbeidsproductiviteit statistisch significant lager dan medewerkers met een goed of uitstekend werkvermogen.

Daarnaast kwam naar voren dat werknemers met een slechter werkvermogen ook vaker verzuimen. Deze invloeden van een verminderd werkvermogen resulteren in extra kosten.

Ongunstige werkfactoren hangen samen met een verminderd werkvermogen
Diverse psychosociale en fysieke werkfactoren blijken een rol te spelen in het werkvermogen. Hierbij komt een disbalans tussen werk en privé als belangrijkste ongunstige werkfactor naar voren. Medewerkers die aangeven een disbalans te ervaren tussen werk en privé hebben ruim 6x zo vaak een verminderd werkvermogen in vergelijking met medewerkers die werk en privé als in balans beoordeelden.

Medewerkers die een hoge werkdruk, een gebrek aan regelmogelijkheden op het werk, of een ongemakkelijke werkhouding hebben blijken zo’n 2 tot ruim 2,5 maal zo vaak een verminderd werkvermogen te hebben als medewerkers die dit niet ervaren.

Deze ongunstige werkfactoren hangen niet alleen samen met verminderd werkvermogen maar ook met langdurig ziekteverzuim en 30% of meer productiviteitsverlies ten opzichte van een normaal.

30% productiviteitsverlies komt overeen met een bedrag van €18.000 tot €40.000+ per medewerker per jaar, afhankelijk van verzuim, soort werk, inkomen en dergelijken, aldus Preventned.


Andere factoren die samenhangen met werkvermogen

Naast de samenhang tussen ongunstige werkfactoren en werkvermogen zijn ook andere factoren gevonden die samenhangen met werkvermogen. Gezondheidsproblemen, een ongezonde leefstijl, en ongunstige organisatiefactoren hebben invloed op een verminderd werkvermogen.

Gezondheid en ongunstige werkfactoren zijn interessante aangrijpingspunten voor interventies
Wanneer de informatie over de frequentie van een risicofactor en de sterkte van het verband tussen deze risicofactor met het werkvermogen wordt gecombineerd, ontstaat er een beeld over de potentiële invloed van een interventie op de kosten. Uit deze analyse blijkt dat met name gezondheid en ongunstige werkfactoren belangrijke aangrijpingspunten vormen voor interventies.

“Met behulp van de WerkvermogensMonitor® kun je focus creëren op de factoren die een verband hebben met werkvermogen van medewerkers. Hiermee is het mogelijk de juiste interventies te kiezen die daadwerkelijk leiden tot het verhogen van het werkvermogen.”

Duco Molenaar, Directeur Preventned

Het volledige artikel met meer informatie over factoren die samenhangen met werkvermogen, productiviteitsverlies tijdens het werk, verzuim en medische consumptie is te vinden via onze publicaties.