Geld maakt niet gelukkig. Maar wist je dat gelukkig zíjn wel geld oplevert?

Dat is waar wij voor gaan:

Werkend Nederland is gelukkig waardoor BV Nederland succesvol is.

Dat bedoelen wij met de Waarde van Geluk

Waarde van geluk

Wanneer een organisatie voor een groot deel uit gelukkige medewerkers bestaat
is er een beter bedrijfsresultaat te behalen.

Hier zijn een aantal redenen voor:

1: Gelukkige medewerkers zijn begaan met de missie van de organisatie

En dragen er aan bij dat zij hier in slaagt. Sterker nog de missie van de organisatie is een deel van de reden waarom medewerkers gelukkig zijn op hun werk. Een heldere missie en visie is dus van groot belang om medewerkers focus te geven wat leidt tot meer geluksbeleving

2: Gelukkige medewerkers zien juist in veranderingen de uitdaging en de mogelijkheden die er uit voort komen.

Zij zijn vaak de trekkers/motivators/voorlopers in verandertrajecten en kunnen anderen enthousiasmeren. Terwijl de ‘slechts’ tevreden mensen juist flink op de rem kunnen gaan staan. Want als de status quo veranderd, zou hun tevreden leven wel eens wat ingewikkelder kunnen worden.

3: Gelukkige medewerkers zijn creatief in hun oplossingsvermogen

Creativiteit en geluk zijn sterk met elkaar verbonden. Uit onderzoek komt naar voren dat medewerkers die hun creativiteit in hun werk kunnen en mogen benutten gelukkiger zijn en derhalve meer bijdrage een de organisatie.

4: Maar vooral: Gelukkige medewerkers hebben een hoger WerkVermogen

‘Werkvermogen is de mate waarin een medewerker, zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch), in staat is om te werken.’

Met een hoger WerkVermogen ben je beter in staat om je werk uit te voeren, en heb je ook een hogere productiviteit dan met een lager werkvermogen.

En daar wordt je als werkgever weer gelukkig van.

  • Dus,
  • – Gelukkige medewerkers zijn productiever omdat een hoger werkvermogen hebben en ze intrinsiek gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het gezamenlijk doel,
  • – Gelukkige medewerkers dragen veel bij aan innovatie van en binnen de organisatie omdat zij veranderingen niet als bedreigend ervaren en zelf ook creatiever kunnen zijn binnen hun eigen werkzaamheden
  • Oftewel, gelukkige medewerkers zorgen voor een beter bedrijfsresultaat.

Welke rol speelt Preventned hierin?

Preventned onderzoekt eerst welke stuurfactoren aanwezig zijn om het geluk en werkvermogen te verhogen. En vervolgens begeleiden we je om deze stuurfactoren op de juiste manier in te zetten. Om uiteindelijk een hoger rendement te bereiken met meer gelukkige en gelukkigere medewerkers

Hoe we dit doen? Daar vertellen we je graag meer over