Gratis Ebook De kracht van duurzame inzetbaarheid

In dit boek delen we de resultaten van het onderzoek naar duurzaam inzetbaarheidsbeleid dat jarenlang bij zo’n twintig Limburgse zorgorganisaties werd verricht. Organisaties van heel verschillende omvang en pluimage met heel verschillende doelgroepen en heel verschillende medewerkers.

Het onderzoek zelf – in de vorm van het doen van de WerkvermogensMonitor door zo’n 8.500 zorgmedewerkers en het analyseren van de resultaten door onderzoekers van het Rotterdamse Erasmus MC – bleek voor veel deelnemende organisaties een katalysator in het bewustwordingsproces.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek delen we in dit boek. Het is daarmee geen handleiding bij het formuleren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, maar biedt wel handreikingen om er effectief en evidence based mee aan de slag te gaan.