dinsdag 21 april 2020

Op 28 april a.s. om 10.30 uur vindt het gratis webinar ‘Van crisis naar werkgeluk – hoe maak je de draai?’ plaats.

Iedere medewerker beleeft de coronacrisis weer anders. Daar komt nog bij dat een groot deel van het personeelsbestand op afstand in wisselende thuisomstandigheden moet werken. Hoe geef je vanuit de organisatie sturing en hoe achterhaal je vanuit HR wat er werkelijk ‘leeft’ bij de medewerker? En hoe neem je mensen mee in de transitie van de business? Dit gratis webinar helpt je op weg!

HR-webinar: in het kort

Door de coronacrisis lijken concepten als (directief) leidinggeven en aansturen hopeloos achterhaald. Maar die beweging was natuurlijk al een tijd gaande. Veel mensen leven en werken al langer in een  dynamische en voortdurend veranderende wereld. Het gevolg is dat organisaties alleen succesvol kunnen zijn én blijven als ze gebaseerd zijn op authenticiteit, vertrouwen, zelfregie van medewerkers en samenwerking (onderling en met klanten).

De crisis noodzaakt organisaties om nu onder grote druk die beweging in te zetten en/of te versnellen. Duco Molenaar (directeur Preventned) en Jan Tjerk Boonstra (Principal Consultant bij Human Capital Group) vertellen in dit gratis webinar hoe je een succes kunt maken van die transitie.

Aan bod komt onder meer:

  • Crisismanagement voor HR in tijden van corona
  • Zelfleiderschap
  • De rol van leidinggevenden in tijden van crisis
  • Communiceren in crisissituaties
  • Leren omdenken
  • Het werkvermogen van medewerkers op peil houden

Stel vragen

Tijdens het webinar kun je vragen stellen en deelnemen aan polls. Als het voor de duur van het webinar te veel tijd kost om jouw vraag te beantwoorden, kan de docent jouw vraag na afloop via e-mail alsnog beantwoorden.

Daarnaast ontvang je na afloop van het webinar de presentatie per e-mail.

Het webinar wordt gefaciliteerd door Mindcampus.nl.