PMO bij Croon Elektrotechniek

‘Het gaat niet om details, maar om bewustwording’

Iedere drie jaar kunnen de medewerkers van Croon Elektrotechniek vrijwillig deelnemen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Dit is het 5e jaar dat het PMO bij Croon wordt verzorgd door Preventned. De PMO met de uitgebreide basis Health Check van TIGRA (samenwerking met Preventned) is iets dat Willy Zwager, Register Casemanager bij Croon Elektrotechniek, onderdeel van TBI, aanspreekt. ‘Met het PMO, waarin niet alleen de BMI, maar bijvoorbeeld ook het cholesterol en het vetpercentage gemeten worden, ontstaat een heel compleet beeld,’ verklaart Willy. ‘Hiermee krijg je een goede blauwdruk van hoe je er als bedrijf op het gebied van gezondheid voorstaat. Waar liggen de risico’s op het gebied van leefstijl en wat kunnen we verwachten in de toekomst.’

De Health Check is stimulerend en motiverend

De reacties en ervaringen van de deelnemers zijn overwegend positief vertelt Willy, die zichzelf ook aanmeldde voor een PMO. ‘Je krijgt een soort APK van je gezondheid en dat wordt door veel van onze medewerkers als zinvol ervaren, het voegt echt iets toe.’ Aansluitend op de Health Check en het invullen van de vragenlijsten van Preventned, volgt een persoonlijk gesprek. ‘Een fijn gesprek, dat niet belerend is en zonder waardeoordeel, maar informatief, stimulerend en motiverend. Er wordt besproken wat het effect van je leefstijl en voeding is op je gezondheid en waar je dit, indien nodig, kunt aanpassen. Ook is een aantal medewerkers doorverwezen naar de huisarts.’

Van verzuimbeleid naar activeringsbeleid

Croon Elektrotechniek is van een verzuimbeleid overgegaan op een activeringsbeleid. ‘Een wezenlijk verschil,’ vervolgt Willy. ‘Het gaat niet perse om details en aantallen, maar vooral over bewustwording. Het is belangrijk dat je je als werknemer realiseert dat je zelf verantwoordelijkheid draagt voor je inzetbaarheid. Gezondheid en manier van leven spelen hierbij een grote rol. Wanneer je weet hoe je er op dat gebied voorstaat, kun je daar je voordeel mee doen.’ Naast het PMO biedt Croon onder meer bedrijfsfitness en interventies aan bij uitval van werknemers. Deze interventies worden ook preventief ingezet. ‘We moeten steeds langer doorwerken, dus moeten we voorwaarden en omstandigheden creëren om ervoor te zorgen dat dat op een prettige manier gebeurt en past bij de levensfase waarin je zit. Door risico’s in een vroegtijdig stadium op te sporen, kunnen ze zoveel mogelijk beperkt worden. Het kost natuurlijk tijd om zo’n proces door te voeren binnen een organisatie, maar het is leuk te zien dat het positief wordt opgepakt.’

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *