Behoud van medewerkers - Blog Preventned

dinsdag 7 maart 2023

Het behouden van personeel is hot op dit moment. De druk op het personeel is hoog door verzuim en verloop van personeel. Hoe kan je de uitstroom verminderen?

Als je de theorie induikt om antwoorden te vinden op deze vraag dan zie je allemaal goede adviezen over het verminderen van de uitstroom van personeel. Bijvoorbeeld; voer flexibele werktijden in, waardeer je medewerkers, geef de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Etc.

Het bijzondere is echter dat dit door veel organisaties niet ‘geleefd’ wordt. Het blijft een soort afspraak of optie waar de medewerkers ‘gebruik’ van kunnen maken. Een soort dode letter waarin wel een positieve intentie mee wordt aangegeven maar wat in de praktijk toch terugkomt als lastig en waar medewerkers vaak niks mee doen. Hoe komt dat en hoe kan je toch de uitstroom van personeel verminderen?

Verminderen uitstroom van personeel vraagt om een bredere kijk

Enkele van de meest in het oog springende factoren in het verminderen van uitstroom van personeel zijn de zinvolheid van het werk en het geluk dat het oplevert. Deze factoren blijken op de langere termijn belangrijker dan salaris of andere werkgerelateerde factoren. We hebben daarom eens gekeken naar een organisatie waar de medewerkers duidelijk veel werkgeluk ervaren.

Op de vraag aan medewerkers waarom ze bij deze specifieke werkgever werken, komen de volgende opmerkelijke antwoorden;

• Bij deze organisatie kan ik mijn eigen werk maken;
• De werkzaamheden zijn niet strak omlijnd waardoor ik creatief kan zijn;
• Ik ervaar een grote vorm van zelfstandigheid. De autonomie is bij deze organisatie is hoog;
• Er bestaat een gevoel van loyaliteit naar de organisatie en naar de collega’s;
• De teamsamenstelling is divers en we gaan samen voor de klus;
• Er is veel respect voor de specifieke inbreng van ieder teamlid;
• Ik ervaar sterk dat ik op waarde word geschat;
• Ik kan fietsen naar mijn werk;
• Ieder voelt zich verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen rol en eigenaarschap;
• Ik sta heel erg achter de missie en de visie en voel me daarmee verbonden;

Dit lijstje met antwoorden zijn spontaan en komen vanuit de medewerkers zelf. Er is dus geen sturing gegeven aan de mogelijke beantwoording.

Focus op geluk zorgt voor minder uitstroom van personeel

Als het om het verminderen van het verloop van personeel gaat, is het belangrijk om de drijfveren van de medewerkers te ondersteunen. Het ontwikkelen van een inzetbaarheidsbeleid is goed om te doen maar het moet uiteindelijk wel om de individuele medewerkers gaan. Wat willen zij en wat hebben zij nodig? Als jullie beleid alleen bij het management en HR bekend is, blijft het allemaal zoals het is en verandert er niks.

Kijk daarom naar de achterliggende redenen waarom medewerkers wel of niet met geluk aan het werk zijn. Breng daar een duidelijke focus in aan en ga dan aan de slag met de belangrijkste punten. Mocht je hierover een keer willen sparren, dan kun je altijd vrijblijvend een adviesgesprek aanvragen of een afspraak maken om langs te komen voor een kop koffie.

Ik hoop je snel te spreken!

Duco Molenaar is oprichter en mededirecteur van Preventned. Zijn ultieme droom is dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat.  Hij schrijft blogs over rendement en inzetbaarheid. Waarin hij laat zien dat het een niet zonder het ander kan om te bereiken dat een organisatie floreert met de mens als uitgangspunt.

Tags: