Blog geluk en visie - Preventned

donderdag 6 juni 2019

Als directeur of bestuurder van een organisatie heb je een visie. Een duidelijk doel waar je de organisatie in meeneemt. Waar je op stuurt en op aanstuurt.

Uiteraard staat in deze visie hoe je de continuïteit van de organisatie wilt behalen. En staat de  ambitie en gewenste toekomst van de organisatie er in vermeld.

Ik ben benieuwd in hoeverre er in deze visie ook beschreven staat hoe om te gaan met het geluk van de medewerkers. Hoe hun potentieel zo veel mogelijk wordt benut. En wat de visie is op hun eigen geluk, op wat zij willen?

Is dit een thema wat thuishoort in de visie van de organisatie? Of is dit een thema wat thuishoort in de visie van HR?
Vind je het geluk van medewerkers überhaupt iets waar de organisatie (mede) verantwoordelijk voor is?

 

Levenstevredenheid sterker verband met werkprestaties dan werktevredenheid

Geluk heeft in ieder geval invloed op de prestaties van medewerkers. Martijn Hendriks, promovendus aan de Erasmus School of Economics, schrijft in het boek Het rendement van geluk: “dat levenstevredenheid een sterker verband houdt met werkprestaties dan werktevredenheid.”

Dus niet alleen maar met plezier naar het werk maar ook plezier hebben in het leven, levert iets op. Werkgeluk is onderdeel van levensgeluk.

Dat betekent dat het gehele levensgeluk invloed heeft op het werk, niet alleen het werkgeluk. Wat betekent dit dan voor de visie van de organisatie? Is hier ook een relatie met geluk?

Uit de Preventned database blijkt dat medewerkers die op de hoogte zijn van de visie en doelstellingen van de organisatie hoger scoren op geluk (gemiddeld 7,98) dan medewerkers die niet op de hoogte zijn (gemiddeld 7,55).

Blog Relatie geluk en visie organisatie - Preventned

En medewerkers die ervaren dat zij een actieve bijdrage leveren scoren zelfs nog hoger ten opzichte van de medewerkers die geen actieve bijdrage leveren aan de organisatie.

Een visie hebben is dus belangrijk. Maar nog belangrijker is het om deze te delen, en mensen hier onderdeel van te laten zijn.

Stel je MT eens deze vragen:

Wat hebben we te verliezen als we het geluk van medewerkers laten meetellen in onze visie?

En wat hebben we te winnen?

Ik ben benieuwd wat dat oplevert.

Hiermee nog wat vragen om eens bij stil te staan en te prikkelen.

Hoe gelukkig word je van je eigen visie?

Hoe zou je je eigen visie vinden als je zelf medewerker was in jouw organisatie?

Welk impact heeft deze visie op jouw leven?

Wordt de visie van de organisatie door jullie medewerkers gedeeld?

Succes!

Mirjam Peek

Mirjam Peek houdt zich bij Preventned bezig met communicatie voor klanten en voor Preventned. Zij schrijft over wat zij ziet waar klanten mee worstelen. Dit doet zij vanuit haar hart om de lezer in beweging te krijgen of bewust te laten worden over zijn of haar geluk.