donderdag 12 mei 2022

Herken je deze: Medewerkers die enthousiast en met plezier aan het werk zijn, hoeven geen aandacht. Bewust of onbewust kan je denken: “Die gaan goed en ik heb het al zo druk met die anderen, die zoveel aandacht nodig hebben.”. De valkuil voor uitval van betrokken en gewaardeerde medewerkers staat dan echter wagenwijd open. Wat is het effect om zo te blijven werken? En waarom is het nodig om juist wel aandacht te hebben voor betrokken medewerkers om hen te behouden?

Hieronder 4 eyeopeners, ondersteund door cijfers uit onze database:

1. Tijd voor de goedwerkende medewerker
Naast de valkuil om gemotiveerde medewerkers voor vanzelfsprekend te zien, is er nog een duidelijke valkuil: We repareren wat we zien.

Het is natuurlijk en logisch om zichtbare problemen aan te pakken. Je moet wel. Je staat klaar om medewerkers te helpen die dat nodig hebben. Daarmee wordt veel tijd besteed aan een klein percentage van de medewerkers. Hierdoor blijft er, naast de gewone werkzaamheden, minder tijd over voor de grotere groep medewerkers waar het ogenschijnlijk goed mee gaat.

Belangrijke vraag is dan ook: Hoeveel tijd moet je besteden aan medewerkers waar het goed mee gaat?

2. Onzichtbaar productiviteitsverlies
Uit de onderzoeken die Preventned bij duizenden medewerkers heeft afgenomen komt een helder beeld naar voren. Slechts 40,4% van de totale medewerkersgroep in je organisatie zit écht lekker in zijn of haar vel. Bij bijna 60% van de medewerkers zijn er storingen in de arbeid die hun inzetbaarheid verminderen. Bij deze mensen zien we dat het geluk dat zij ervaren in hun leven minder is dan bij de medewerkers die weinig tot geen storingen ervaren.

Deze medewerkers zijn nog niet uitgevallen en dus nog niet door verzuim zichtbaar, maar hun bijdrage aan de organisatie is wel in meer of mindere mate afgenomen. De redenen daarvan kunnen heel divers zijn, maar alles bij elkaar leveren deze medewerkers een productiviteitsverlies op voor de organisatie.

Uit ons onderzoek komt een belangrijk gegeven naar voren: een verminderde inzetbaarheid is onlosmakelijk verbonden (causaal) aan een verminderde productiviteit. Medewerkers die niet lekker in hun vel zitten, hebben een kans van 90% dat zij in de komende 2-4 jaar uitvallen!

Als je deze cijfers afzet tegen het verzuimpercentage in je organisatie, dan is er duidelijk werk aan de winkel. Verzuim is slechts het topje van de ijsberg. Indien je alle energie gebruikt om dat topje aan te pakken, blijf je dweilen met de kraan open.

3. Onzichtbare kosten
Verzuim levert vaak een duidelijk zichtbare kostenpost op voor de organisatie. Maar de medewerkers die een verminderde inzetbaarheid hebben maar wel aan het werk zijn leveren echter ook een behoorlijke kosten post met zich mee. Het daarbij behorende productiviteitsverlies en dus onzichtbare kosten voor de organisatie zijn 3 tot 4 keer hoger dan de kosten van verzuim!

4. Verminderd werkvermogen geeft hogere uitstroom
Naast een hoger risico op uitval en een lagere productiviteit is er nog een laatste belangrijk argument om te werken aan behoud van medewerkers. Opnieuw blijkt uit de onderzoeksgegevens van Preventned dat medewerkers met een verminderd werkvermogen een hogere uitstroom uit de organisatie laten zien. Je kunt bij dit gegeven makkelijk denken; ‘die medewerkers zijn niet betrokken, het is goed dat ze een andere uitdaging zoeken’. Daarbij moet je echter wel bedenken dat het vaak om zeer betrokken medewerkers gaat die, om voor jou nog niet zichtbare redenen, denken aan vertrek uit de organisatie en soms zelfs uit de branche.

Wat nu te doen?
Als het om behoud van medewerkers voor de organisatie gaat, is het belangrijk om de drijfveren van de medewerkers te ondersteunen. Het ontwikkelen van een inzetbaarheidsbeleid is goed om te doen maar het moet uiteindelijk wel om de individuele medewerkers gaan. Wat willen zij en wat hebben zij nodig? Als het organisatiebeleid alleen bij de het management en HR bekend is, blijft het allemaal zoals het is en verandert er niks.

Kijk daarom naar de achterliggende redenen waarom medewerkers wel of niet met geluk aan het werk zijn. Breng een duidelijke focus aan en ga dan aan de slag met de belangrijkste punten. Mocht je hierover een keer willen sparren, dan kun je altijd vrijblijvend een gratis adviesgesprek aanvragen of een afspraak maken om langs te komen voor een kop koffie.

Ik hoop je snel te spreken!

Duco Molenaar is oprichter en mededirecteur van Preventned. Zijn ultieme droom is dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat.  Hij schrijft blogs over rendement en inzetbaarheid. Waarin hij laat zien dat het een niet zonder het ander kan om te bereiken dat een organisatie floreert met de mens als uitgangspunt.