dinsdag 14 juli 2020

Het huis van werkvermogen verbeeld een persoon. Het is dat wat een persoon in zich heeft en wat in zijn totaliteit leidt tot een bepaald werkvermogen.

Duco Molenaar over de balans in het huis van Werkvermogen

“Er zitten in het Huis van Werkvermogen vier verdiepingen.
De onderste drie verdiepingen zijn eigenlijk je bronnen:
– Gezondheid
– Competenties
– Normen en waarden
Dat zijn je bronnen van energie. Bronnen waarvan je kan zeggen: als die positief zijn, als die oké zijn, dan zijn mijn leveringsbronnen positief.

En ‘Werk’ wordt vaak gezien als de output: dat wat je levert, dat wat je resultaat is. Dat heeft natuurlijk verband met elkaar. Het heeft een onderlinge relatie met elkaar, waarbij werk de bronnen beïnvloedt en de bronnen het werk beïnvloedt.

Heel belangrijk daarin is, is dat wanneer je het huis zou kantelen op de zijkant, dat je werk eigenlijk op de belastingskant zou kunnen zetten. En de bronnen aan de belastbaarheidskant.
En dan heb je het model Belasting-Belastbaarheid wat eigenlijk in een soort balans zou moeten zijn. Wat je nu ziet, is dat als gevolg van de crisis die is ontstaan met corona, is dat er een disbalans gaat ontstaan in die Belasting-Belastbaarheid. Dat heeft te maken met bronnen, maar dat heeft ook te maken met werkomstandigheden, en de manier waarop die balans twee maanden geleden tot stand kwam en nu tot stand komt. Die is gewoon anders.

Wat heel belangrijk is, is dat alles wat in de omgeving van die persoon staat, waar dat werkvermogen bij gerealiseerd wordt, dat dat via de derde verdieping binnen komt. Dat is eigenlijk de familie, je sociale netwerk, de regionale omgeving en dus de maatschappelijke ontwikkelingen van dit moment. Dat komt allemaal binnen op de derde verdieping en wat dus een invloed heeft op een bron waar je vermogen vandaan komt om arbeid te kunnen verrichten.

De normen en waarden staan letterlijk onder spanning vanwege het feit dat het misschien wel heel spannend is in de familie als gevolg van de hele crisis. Of dat er in het sociale netwerk geen contact meer is.  En dat komt allemaal binnen via normen en waarden , maar heeft ook een direct effect op de ervaren gezondheid van mensen. Dus je ziet dat dat onderlinge samenspel van bronnen en belastingen, dat die eigenlijk in balans zouden moeten zijn en dat dat nu een compleet nieuwe balans moet worden.

Daar zijn we eigenlijk allemaal naar opzoek, naar wat die balans zou moeten worden.
Het zoeken naar een goede balans, dat zal een belangrijke uitdaging gaan worden voor de komende periode.”

Wordt vervolgd…