Wat is werkvermogen?

Werkvermogen is bij uitstek geschikt om een belangrijk deel van duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen. De verschillende voorwaarden om duurzaam inzetbaar te kunnen zijn, komen samen in het Huis van Werkvermogen. Daarnaast heeft werkvermogen een voorspellende waarde op verzuim en uitval.

Het begrip werkvermogen is rond 2005 ontstaan. De Work Ability Index (WAI) werd toen door middel van verschillende projecten in Nederland geïntroduceerd. Er was behoefte aan een Nederlands begrip voor Work Ability; Werkvermogen.

Definitie werkvermogen:
‘de mate waarin een medewerker lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren, nu en in de nabije toekomst.’

Blog samenwerking Preventned Vernet