Werkvermogen

Het begrip werkvermogen is rond 2005 ontstaan. De Work Ability Index (WAI) werd toen door middel van verschillende projecten in Nederland geïntroduceerd. Er was behoefte aan een Nederlands begrip voor Work Ability; Werkvermogen.

Definitie werkvermogen:
‘de mate waarin een medewerker, zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch), in staat is om te werken.’

Blog samenwerking Preventned Vernet