Werkvermogen

Het begrip werkvermogen is rond 2005 ontstaan. De Work Ability Index (WAI) werd toen door middel van verschillende projecten in Nederland geïntroduceerd. Er was behoefte aan een Nederlands begrip voor Work Ability; Werkvermogen.

Definitie werkvermogen:
‘de mate waarin een medewerker lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren, nu en in de nabije toekomst.’

Blog samenwerking Preventned Vernet