HumanCapitalDevelopment-programma

Het HumanCapitalDevelopment-programma geeft actiegerichte stuurinformatie voor leidinggevenden.

Met inzicht, stuurfactoren en focus voor de korte én de lange termijn.
Het heeft als doel om van jouw ‘human capital’ gelukkige medewerkers met een beter rendement te maken.

Het HCD-programma bestaat uit een cyclus van 5 fasen die je continue doorloopt:

Scope

De werkgroep formuleert de visie op het traject en stelt haalbare doelen vast. Met een heldere communicatie over deze visie en het doel zorg je voor draagvlak.

Human Capital Development

Focus

Met de WerkVermogens-
Monitor® wordt het risico op uitval en mogelijk-
heden ter verbetering van werkvermogen, geluk en productiviteit van medewerkers in kaart gebracht.

Human Capital Development

Plan

De belangrijkste thema’s zijn bekend. Leiding-
gevenden bespreken deze met hun team. De medewerkers bepalen met welk thema zij aan de slag gaan en maken samen een actieplan.

Human Capital Development

Actie

De juiste acties leveren de beweging die nodig is voor verandering. In deze fase worden door de organisatie passende acties ingezet op medewerker-, team- en organisatieniveau.

Human Capital Development

Impact

De impactmeting wordt uitgevoerd om het effect van de acties inzichtelijk te maken. Daarnaast kan je met de nieuwe informatie bijsturen en vervolgacties bepalen.