HumanCapitalDevelopment-programma

Het HumanCapitalDevelopment-programma geeft actiegerichte stuurinformatie voor leidinggevenden.

Met inzicht, stuurfactoren en focus voor de korte én de lange termijn.
Het heeft als doel om met gelukkige medewerkers een beter rendement te behalen.

Het HCD-programma bestaat uit een cyclus van 5 fasen die je continue doorloopt:

Scope

Visie en haalbare doelen zorgen voor draagvlak, duidelijkheid en commitment voor het traject en van de organisatie.

Human Capital Development

Focus

Onze WerkVermogensMonitor® analyseert uit meer dan 50 factoren welke het meest bepalend zijn voor het werkvermogen, geluk en productiviteit.

Human Capital Development

Plan

Uitkomsten worden omgezet in concrete acties. Met duidelijke stuurfactoren voor zowel individuen, groepen als de gehele organisatie.

Human Capital Development

Actie

De juiste interventies leveren de beweging en actie die nodig is voor verandering. Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol.

Human Capital Development

Impact

Waarborg continuïteit en genereer succes op de langere termijn. Impactmetingen toetsen de inzet van interventies en de impact op productiviteit en geluk.