Investeren in medewerkers is enige garantie voor succes.

dinsdag 3 september 2019

In het Financieel dagblad van 19 augustus jl. werd vermelding gemaakt van een opvallende beslissing van de Amerikaanse Business Roundtable met 200 grote bedrijven waaronder Coca Cola, Apple, Amazon en General Motors.

Veelzeggend is de opmerking van Jamie Dimon, topman van JPMorgan Chase, hij zegt dat investeren in medewerkers de enige manier is om voor een langere periode succesvol te zijn.

Een fundamentele aanpassing van hun visie:

Van primair gericht op aandeelhouderswaarde naar investeren in medewerkers.

Deze aanpassing behelst dat hun bedrijven evenzeer oog moeten hebben voor hun medewerkers en de omgeving waarin ze actief zijn.

Verantwoordelijkheid van HR én Directie
In Nederland is dit besef al meer aanwezig, echter veel bedrijven en instellingen maken daar nog geen bestuurs- of directiebeleid van. Investeren in medewerkers is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van HR én Directie. Zeker nu behoud van goed personeel zo belangrijk is geworden. Een goede ontwikkeling wat ons betreft. En nu zien hoe zij het oppakken.