Inzetbaarheid organisaties bezoekers Fit to Work

Huis-van-WerkvermogenBewegen Werkt – PreventNed heeft tijdens het congres Fit to Work op 8 november jl. aan de congresdeelnemers gevraagd hoe vitaal en inzetbaar zij de medewerkers in hun organisatie vinden. Centraal in deze vraag staan de verdiepingen én het dak van het huis van werkvermogen, bekend van de WAI (Work Ability Index).

De vier verdiepingen in het huis van werkvermogen representeren de domeinen gezondheid, competenties, waarden en arbeid. Per domein zijn 2 of 3 vragen gesteld, in totaal 10 vragen. 75 organisaties vulden het formulier in op de stand van PreventNed – Bewegen Werkt. Op de 10 vragen werden gemiddeld de volgende scores behaald:

1 xsmiley-not-amused

5 xsmiley-neutral

4 xsmiley-happy

Uitslag enquête
De etages Gezondheid en Arbeid behoeven de meeste aandacht volgens de congresbezoekers. Vooral de energie van medewerkers is zorgelijk binnen het thema gezondheid. Binnen de etage Arbeid werd het ondersteunen van medewerkers door leidinggevende en het aanwezig zijn van voldoende hulpbronnen minder goed gescoord. De etage Waarden, gericht op betrokkenheid bij de organisatie en veiligheid binnen de organisatie, scoorde neutraal tot goed. Het beste scoorde de etage Competenties. Beursbezoekers vinden dat de medewerkers binnen hun organisatie voldoende opgeleid en competent zijn. Het dak van het huis is het sluitstuk, met de 10e vraag die luidt: Zijn de medewerkers goed inzetbaar? Ondanks de verbeterpunten vindt men vrijwel unaniem dat de medewerkers goed inzetbaar zijn.

Boek ‘Werkvermogen’
Iedereen die het formulier heeft ingevuld op het congres, ontving het boek ‘Werkvermogen, Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid’ van Duco Molenaar. Onder de invullers werd een project met de WerkVermogensMonitor® en een hardloopclinic verloot. De prijswinnaars zijn bekend gemaakt op www.bewegenwerkt.nl.