inspiratieIn november 2013 start PreventNed met een lerend netwerk voor Koplopers in duurzame inzetbaarheid. De doelgroep voor het netwerk (de zogenaamde koplopers) zijn organisaties die vergaand en integraal met duurzame inzetbaarheid aan de slag zijn en de ambitie hebben om hun prestaties op dit gebied verder uit te breiden en te verdiepen.

PreventNed wil de koplopers graag een platform bieden en met elkaar verbinden. Het initiatief is ontstaan omdat we in onze praktijk merken dat er onder koplopers behoefte is om in contact te komen en te sparren met andere organisaties die dezelfde hoge ambities op gebied van duurzame inzetbaarheid hebben. Ook koplopers kunnen immers inspiratie gebruiken!

Het netwerk bestaat uit vier bijeenkomsten die erop zijn gericht een gezamenlijk leerproces te creëren waarin deelnemers op gebied van duurzame inzetbaarheid nieuwe inzichten verkrijgen, elkaars ideeën verrijken, elkaar inspireren en nieuwe oplossingen vinden.

PreventNed faciliteert de bijeenkomsten en creëert de randvoorwaarden om het netwerk op gang te brengen en te houden. De deelnemers bepalen, afhankelijk van hun leervragen en input, samen met de overige deelnemers de agenda en output van de bijeenkomsten.

Heeft u interesse om deel te nemen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marlou Stoltenborg via info@preventned.nl.