Blog Preventned - nieuwe manier van werken

donderdag 1 november 2018

Langdurig en intensief onderzoek, zowel nationaal als internationaal, heeft aangetoond dat gelukkige medewerkers meer bijdragen aan het bedrijfsresultaat dan ongelukkige medewerkers.

Wij zijn daar zelf ook actief in en komen steeds vaker nieuwe vormen van werken tegen bij klanten.
Wat mij triggerde na een gesprek met een van die klanten is hoe deze nieuwe werkvormen zich verhouden tot geluk. Zijn de mensen dan gelukkiger of maakt het niet uit?

Nieuwe manier van werken is niet nieuw

Sinds de jaren 80 wordt er al anders naar werken gekeken. Dat uit zich in methodieken als bijvoorbeeld Agile, Teal, Holacracy en Lean Startup.

Daarnaast komen er thema’s op de agenda die een andere visie geven op medewerkers. Thema’s zoals purpose, geluk, waarde, zelforganisatie, eigen regie en ontmanagen worden opgenomen in de visie van organisaties. Zelfs nieuwe functies ontstaan zoals de CHO: Chief Happiness Officer.
Gezien en gehoord worden

Ook de medewerkers zelf kijken anders naar werk. Jonge medewerkers willen werken voor een organisatie waar zij gezien en gehoord worden. Waar zij waarde kunnen toevoegen, niet alleen voor de organisatie maar zeker ook voor henzelf of voor de maatschappij.

Oudere medewerkers willen gezien en gehoord worden voor hun ervaring, capaciteiten en kwaliteiten. Daarnaast worden zij gevraagd zelf te onderzoeken hoe zij hun waarde, inzetbaarheid en carrière willen en kunnen inzetten.

Deze verschuiving zorgt voor snelle veranderingen en andere verwachtingen. Van medewerkers wordt verwacht dat ze flexibel zijn, gemakkelijk extra rollen op zich kunnen nemen die passen bij hun competenties met bijbehorende verantwoordelijkheden en doelen. Andere rollen worden gecreëerd, er is veel mogelijk.

Van organisaties wordt verwacht dat zij bijdragen aan de maatschappij, dat zij een duidelijke visie hebben en waarde bieden aan hun medewerkers. Maar ook nog dat zij een goede huisvader voor hun medewerkers zijn.

Het resultaat

Wat doet dit in een maatschappij waar ook veel overbelasting is bij medewerkers? Waar burn-out een hoge reden is van uitval. Waar er tevens veel ‘rollen’ zijn buiten organisaties voor medewerkers qua mantelzorg etc.
Wat doet dit alles met geluk? Hoe blijf je gelukkig en in balans als er zo veel van je wordt gevraagd? Van zowel de medewerker als de organisatie.

Dat lijkt de grote uitdaging van werkend Nederland te zijn van dit moment.

Het antwoord hierop is zo duidelijk als maar zijn kan.
Blijf met elkaar in verbinding en blijf zien wat de ander nodig heeft. Zorg er voor dat je er voor elkaar bent. Dan maakt het eigenlijk niet meer uit welke manier van werken je kiest voor je organisatie.

Want doe je dat niet….

Dan kan je teveel eilandjes krijgen. Dan kan het in een squad of team zelf goed gaan maar verlies je contact met de rest van de organisatie. Dan kan het dat generaties niet aansluiten. Dat de samenwerking hapert en dat de sterke en zwakke punten van elkaar niet worden gezien en kan je elkaar niet helpen en versterken.

Duidelijk en eerlijk zijn

Kortom, als organisatie is het belangrijk om duidelijk en helder te communiceren wat je visie is. Waar je naar toe wilt met de organisatie en wat je verwacht van de medewerkers.
Als medewerker is het belangrijk dat je eerlijk blijft naar jezelf. Als het niet gaat, trek dan aan de bel. Laat het niet te ver komen.

Succes!

Mirjam PeekMirjam Peek houdt zich bij Preventned bezig met communicatie voor klanten en voor Preventned. Zij schrijft over wat zij ziet waar klanten mee worstelen. Dit doet zij vanuit haar hart om de lezer in beweging te krijgen of bewust te laten worden over zijn of haar geluk.