Manifest 100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid

Het ministerie van SZW is gestart met het project duurzame inzetbaarheid met als doel het thema hoog op de agenda zetten bij werkgevers en werknemers, en stimuleren en faciliteren dat zij er op de werkvloer mee aan de slag gaan.

Als onderdeel van het project hebben de Minister en staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze zomer in totaal 100 werkgevers uitgenodigd. Werkgevers van grote en kleine ondernemingen en uit verschillende sectoren, die allemaal actief zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ze hebben ze gevraagd hun ervaringen te delen. Wat doen ze, wat werkt goed, wat levert het op? De opbrengst van die bijeenkomsten zijn vorm gegeven in een manifest 100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid; en we werken nog lang en gelukkig.

Maatschappelijk en economisch belang
Het manifest laat zien dat slimme werkgevers en werknemers nu al investeren in duurzame inzetbaarheid. Tijdig in actie komen zorgt ervoor dat mensen langer en beter kunnen werken. De potentiële baten voor de Nederlandse economie als geheel zijn groot.

Het loont, de business case is positief
De 100 werkgevers laten zien dat er op het terrein van duurzame inzetbaarheid veel te winnen valt voor werkgevers en werknemers. In deze business cases wordt zichtbaar dat de investeringen in duurzame inzetbaarheid op afzienbare termijn – soms al binnen een jaar – kunnen worden terugverdiend. Werkgevers die bijvoorbeeld investeren in de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers, verdienen dat terug via een daling van het ziekteverzuim en in aantrekkelijk werkgeverschap.

Maatregelen toepassen op de werkvloer
Ook biedt het manifest een staalkaart van mogelijkheden en praktische tips, waar geïnteresseerde werkgevers mee aan de slag kunnen. Vanzelfsprekend bestaat dé gouden tip niet, elk bedrijf of organisatie is anders. Werkgevers zullen – op basis van de doelstellingen van het bedrijf of de organisatie – in gesprek met werknemers moeten bepalen wat nu nodig is om die ambitie met deze medewerkers in hun onderneming waar te kunnen maken.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid
Duco Molenaar (directeur PreventNed): “Uit ervaring merken wij dat steeds meer organisaties met duurzame inzetbaarheid aan de slag willen. De wil is er, maar organisaties weten niet altijd hoe ze dit kunnen aanpakken. PreventNed kan u helpen om inzicht te krijgen in de productiviteit, gezondheid en inzetbaarheid van uw medewerkers. Dit doen wij onder andere met het inzetten van de WerkVermogensMonitor ® die wij in samenwerking met het Erasmus MC hebben ontwikkeld. Dit wetenschappelijk onderbouwde instrument geeft vroegtijdig inzicht in het risico van uitval van medewerkers, waardoor uitval is te voorspellen én te voorkomen. Op organisatieniveau leidt het onderzoek met de WVM tot adviezen ter verbetering van gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit.”

Wilt u met duurzame inzetbaarheid aan de slag, neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Kijk voor het manifest op www.duurzameinzetbaarheid.nl.