Blog Rendement en geluk Preventned

woensdag 30 november 2016

Praktijkvoorbeeld  in de blog-cyclus over rendement in relatie tot de inzetbaarheid van medewerkers.

Rendement wordt in het algemeen gezien als een geldelijke bijdrage ten opzichte van een investering. Nu is deze financiële opbrengst van belang, maar het gaat erom hoe dit bereikt wordt. Rendement is de totale opbrengst van de verbetering van de inzetbaarheid van de medewerkers.

De route om deze verbetering te realiseren kan lopen via het verhogen van het werkplezier. Deze route heeft als startpunt ‘de mens’. Via de bedrijfsprocessen en klanttevredenheid is er een uitkomst op de financiële bedrijfsvoering.

Rendement heeft hier dan twee kanten. De medewerker ervaart meer plezier in het werk en dat levert minder kosten en meer omzet op voor de organisatie. Happy People, Good Results.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit.

Een organisatie in de zorg is bezig met invoeren van zelf organiseren op het niveau van teams. Nu blijkt dat een deel van de medewerkers daar een grote positieve uitdaging in ziet en vol aan de slag gaat. Voor deze groep medewerkers werkt de aanpak van zelforganisatie goed uit. Maar een groot deel van de medewerkers heeft niet de competenties om de zelforganisatie aan te kunnen. Voor deze groep werkt de invoering van zelforganisatie minder goed uit en levert zelfs uitval door stress gerelateerde klachten op.

Wat levert dat op?

De competenties van de medewerkers in deze groep lijken onvoldoende. Hieruit ontstaat het idee dat een opleiding voor deze medewerkers mogelijk soelaas kan bieden. Wat blijkt: de groep voelt de druk verder toenemen en het vermogen om het werk uit te voeren neemt verder af! Daar gaan de goed bedoelde ideeën dan. Je denkt een goede oplossing te hebben maar deze blijkt de plank volledig mis te slaan.

Wat is de oplossing?

Door middel van factoren analyse in samenwerking met Preventned werd uitgevonden dat de groep met name de organisatorische componenten in de nieuwe werkelijkheid niet aan kon. Oplossing? Herontwerp van de functies waarbij de medewerkers in hun waarde kunnen blijven en op niveau kunnen werken. Medewerkers blij en de organisatie van een groeiend uitval probleem af!

Opbrengst.

Rendement in dit voorbeeld is de toename van het werkplezier waarbij de productiviteit 1,5% is toegenomen en daarbovenop een afname van verzuim met 2%. De opbrengst loopt rond de 1,4 miljoen vermindering aan kosten!

Volgende keer in deze serie: rendement als motivatiefactor

Duco Molenaar
Duco Molenaar is oprichter en mede-directeur van Preventned. Zijn ultieme droom is dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat.  Hij schrijft een blogcyclus over rendement en inzetbaarheid. Waarin hij laat zien dat het een niet zonder het ander kan om te bereiken dat een organisatie floreert met de mens als uitgangspunt.