logo-congres-transparantNederland krijgt de komende jaren te maken met personeelskrapte door de vergrijzing en de ontgroening. Om de personeelskrapte (deels) op te lossen is verhogen van de duurzame inzetbaarheid en het werkvermogen van medewerkers van groot belang.

Vanwege een aantal wijzigingen in de wetgeving ligt het risico en de regie van het gezondheidsbeleid meer bij de werkgever. En is bijstelling van het huidige (vaak reactieve) gezondheidsbeleid in een proactief beleid in veel gevallen nodig om kosten te voorkomen. Studies wijzen uit dat het investeren in preventie geld bespaart voor werkgevers en daarnaast de gezondheid van de medewerkers verbetert.

Het vijf-fasen-model van Marjo Wallin van het Finnish Institute of Occupational Health biedt inzicht in de fasen waarin een organisatie zich kan bevinden. Lees meer over het vijf-fasen-model.