Samenwerking Erasmus MC

De samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum is begonnen in 1994. De samenwerking is ontstaan vanuit de behoefte enerzijds om wetenschappelijk verantwoord aan verandertrajecten te werken in organisaties en anderzijds de behoefte vanuit het Erasmus MC om effectonderzoek in de praktijk te kunnen doen. Professor Lex Burdorf van het Erasmus MC en Duco Molenaar van Preventned zijn deze relatie gestart en dit levert op dit moment een levendige uitwisseling van kennis en data op.

Een van de grotere trajecten die binnen deze gezamenlijke aanpak heeft plaatsgevonden is door ZonMW ondersteund met subsidie en omvat 22 organisaties in de Zorg in Limburg.

Het doel is om te ontdekken welke factoren leiden tot een verbeterde inzetbaarheid en een hogere werkmotivatie van de medewerkers in de organisaties. Het betreft een onderzoekspopulatie van 13.000 medewerkers.

Deze uitkomsten zijn gepresenteerd in de vorm van het E-book De kracht van inzetbaarheid. Deze is gratis te downloaden.

 

Samenwerking verzekeraars

Verzekeraars bieden hun klanten graag meer. En daar kunnen wij bij helpen.

Sinds de afgelopen jaren werken wij met groot succes samen met een aantal verzekeraars. Een absolute win win situatie voor de klant (organisatie en medewerkers), voor de verzekeraar en voor ons. Door de financiële input van de verzekeraar wordt het voor de klant aantrekkelijker om deel te nemen aan de Werkvermogensmonitor. De verzekeraar bouwt aan zijn samenwerking met de klant. En wij bereiken meer organisaties en dus medewerkers. Wat weer goed aansluit bij onze visie: iedereen gezond en met plezier naar zijn werk, nu en in de toekomst.

We werken op dit moment samen met verzuim-, pensioen- en zorgverzekeraars. Naast deze organisaties gaan wij graag verbindingen aan met andere verzekeraars.

Wil je weten met welke verzekeraars wij al samenwerken of met ons hierover in gesprek, neem dan contact met ons op.