Samenwerking Erasmus MC en anderen

Samenwerking Erasmus MC

De samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum is begonnen in 1994. De samenwerking is ontstaan vanuit de behoefte enerzijds om wetenschappelijk verantwoord aan verandertrajecten te werken in organisaties en anderzijds de behoefte vanuit het Erasmus MC om effectonderzoek in de praktijk te kunnen doen. Professor Lex Burdorf van het Erasmus MC en Duco Molenaar van Preventned zijn deze relatie gestart en dit levert op dit moment een levendige uitwisseling van kennis en data op.

Een van de grotere trajecten die binnen deze gezamenlijke aanpak heeft plaatsgevonden is door ZonMW ondersteund met subsidie en omvat 22 organisaties in de Zorg in Limburg.

Het doel is om te ontdekken welke factoren leiden tot een verbeterde inzetbaarheid en een hogere werkmotivatie van de medewerkers in de organisaties. Het betreft een onderzoekspopulatie van 13.000 medewerkers.

Deze uitkomsten zijn gepresenteerd in de vorm van het E-book De kracht van inzetbaarheid. Deze is gratis te downloaden.

Ebook vol voorbeelden van duurzame inzetbaarheid - Preventned